top of page

Voiko täydellinen Jumala luoda epätäydellistä?

Onko Jumala luonut pahan?

 

 

Maailmankaikkeus on ajallinen ja kulkee kohti rappiota ja epäjärjestystä

 

Vain Jumala on täydellinen. Fysikaalinen maailmankaikkeus ei ole sitä. Jos jokin paikka voi olla "täydellinen", taivas on sellainen.

Raamatussa ei sanota, että maailmankaikkeus olisi täydellinen, vaan että se on luotu äärettömällä viisaudella. Jumala totesi, että kaikki oli sangen hyvää.

Maailmankaikkeudesta voi kuitenkin nähdä Jumalan ominaisuuksia:

"Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä" Roomalaiskirje 1:20
"Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton." Psalmi 40:28

Fysikaalisen maailman luonnonlait ja rakenteet sisältävät itsessään rappion, koska ne ovat ajallisia.


"Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta" Roomalaiskirje 8:20-21

 

Vain Jumala on täydellinen.
Fysikaaliseen maailmaan kuuluu 
rappio ja hajoaminen,

koska se on ajallinen.
 

Onko Jumala luonut pahan?

 

Pahaa ei voi luoda. Se ei voi olla olemassa ilman hyvää, se on hyvyyden puutetta ja hyvyyden vastustusta. Hyvääkään ei voi luoda, sillä se on ikuisesti olemassa Jumalan omana luonteenpiirteenä. 

Enkelit ja ihmiset luotiin viattomiksi, mutta heillä oli vapaa tahto. Osa enkeleistä lankesi. Myös ihminen lankesi.

Jos Jumala ei olisi luonut enkeleitä ja ihmisiä, maailmassa ei olisi pahaa. Onko Jumala näin saanut aikaan pahan tulon maailmaan? Onko hän vastuussa pahasta?

Luodessaan ihmisen Jumala antoi hänelle suurimman mahdollisen kunnian: olla Hänen "kuvansa" (=edustajansa) maan päällä ja olla tahdoltaan vapaa. (1 Moos. 1:26-27). Toinen vaihtoehto olisi ollut ilman vapaata tahtoa. Vapaan tahdon antaminen oli rakkauden ja suosion osoitus.

Jumala ei ole vastuussa siitä, jos ihminen väärinkäyttää vapaata tahtoaan ja valitsee pahan. Samoin auton valmistaja ei ole vastuussa juopuneen kuljettajan aiheuttamista vahingoista.

Jumala tiesi, että vapaan tahdon maailmassa tulisi olemaan paitsi mahdollisuus aitoon rakkauteen, myös pahaan.

 

"Rakastava, kaikkivaltias, kaikkitietävä Olento voi sallia vain niin paljon pahaa kuin on mahdollista ilman, että Hän tinkii rakkaudestaan ja siitä, että kaikki sallittu paha johtaa suurempaan hyvään." (Alvin Plantinga)

 

Paha, katoavaisuus ja kuolema, jotka ovat vapaan tahdon ja aidon rakkauden kääntöpuoli ja sivuvaikutuksia, saavat olla maailmassa kuitenkin vain rajallisen ajan.
 

Jumala antoi ihmiselle suuren lahjan ja oikeuden:

vapaan tahdon.

Vain antamalla vapaan tahdon Jumala saattoi

tehdä aidon rakkauden mahdolliseksi.

Jumala ei ole vastuussa siitä,

että ihminen väärinkäyttää valinnanvapautta.
 

 

"Paha" rangaistuksen merkityksessä

 

Entä raamatunpaikat, joissa sanotaan, että Jumala luo tai tuottaa pahaa?
 

"Puhalletaanko pasunaan kaupungissa, niin ettei kansa peljästy? Tai tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?" (Aamos 3:6)

"...minä olen Herra, eikä toista ole, minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän. (Jesaja 45:5-7)   

 

"Onko kukaan sanonut, ja se on tapahtunut, jos ei Herra ole käskenyt? Eikö lähde Korkeimman suusta paha ja hyvä?" (Valitusvirret 3:37-38)   


Näissä raamatunpaikoissa puhutaan rangaistuksista ja tuomioista, jotka ovat seurausta ihmisten omista pahoista teoista.

Raamatun sana 'paha' voi tarkoittaa eri asioita:

 

1.Moraalista pahuutta, syntisiä asioita

 

Jeesus sanoi: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen." (Markus 7:21-23).

 

2. Onnettomuutta, tuhoa

 

" -- mutta jos se kansa kääntyy pois pahuudestaan, josta minä sitä uhkasin, niin minä kadun sitä pahaa, jota ajattelin tehdä sille." (Jeremia 18:8)
 

3. Fyysistä heikkoutta, sairautta

 

"Ja muista Luojaasi nuoruudessasi, ennenkuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova: 'Nämä eivät minua miellytä' (Saarnaaja 12:1-2).

Paha rappeutumisen, kuoleman 
ja tuomion merkityksessä
on seurausta siitä, että
ihminen on valinnut moraalisen pahan.

"Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet." (Roomalaiskirje 5:12)
 


Lähteet

> Christian Courier
> God and Science

 

 

Takaisin

bottom of page