top of page
Miksi evankeliumit ja koko Uusi Testamentti eivät voi olla fiktiota - kuvitteellista kirjallisuutta 

 

 

Evankeliumit ovat silminnäkijätodistusten taltiointeja

 

Uudessa Testamentissa on neljän eri kirjoittajan kuvaukset Jeesuksen elämästä.

 

Kertojat itse määrittelevät kerrontansa historiallisten tapahtumien ja silminnäkijätodistusten taltioinniksi.

 

Tämäntyyppisellä kertovalla fiktiolla ei ollut mitään yhtymäkohtia sen ajan olemassaoleviin kirjallisuuslajeihin.

 

Seurakunta on historialilnen fakta. On selvää, etteivät kristityt suhtautuneet evankeliumeihin viihdekirjallisuutena.

 

Historiallinen romaani tai romanssi?

 

Onko evankeliumit kirjoitettu tietoisesti "historiallisena romanssina" tai "historiallisena romaanina" - kertomakirjalisuutena, joka ehkä perustuu todelliselle henkilölle, mutta ei välttämättä - ja jota siksi ei pidä ottaa todellisena historiana tai elämänkertana?

 

Historiallinen fiktio on myöhäisempi kirjallisuuden suunta, jota esiintyy vasta myöhään Uuden Testamentin kirjoittamisen jälkeen.

 

Lähin antiikin kirjallisuuden tyylisuunta, historiallinen romanssi, käsitteli aivan muita aiheita ja eroaa selvästi Uudesta Testamentista.

 

Antiikin kirjallisuudesta löytyy erittäin vähän proosamuotoista, pitempää kertomakirjallisuutta ei-kuninkaallisesta tai ei-myyttisestä henkilöstä, joka jollain tavalla olisi voinut vaikuttaa evankeliumeihin. Kirjallisuudesta löytyy hallitsijoita, jumalia tai seikkailuja käsittelevää runoutta.

 

Kreikkalais-roomalaisessa kirjallisuudessa ihmeidentekjiäaihe on erittäin harvinainen eikä sillä ole mitään yhtymäkohtia Uuteen Testamenttiin.

 

Yli 300 vuoteen ennen UT:ta ei esiintynyt tällaista aihetta. Vasta Jeesuksen ja evankeliumeiden jälkeen aihetta alkoi esiintyä - selvästi juuri evankeliumeiden vaikutuksesta - eli roomalainen kertomakirjallisuus on saanut vaikutteita evankeliumeista, ei päinvastoin.

 

Myös muut fiktiivisen kirjallisuuden lajit ennen ja jälkeen keisari Neron ovat kaukana evankeliumin kertomuksista.

 

Evankeliumin kirjoittajilla ei ollut mitään 
aikansa kirjallisuuslajia mallina kertomuksilleen.


Lisätietoa: Christian Thinktank


 

Takaisin 

bottom of page