top of page

Maailmankaikkeudella on oltava syy
 

Koska maailmankaikkeudella on ollut alku, sillä on myös syy. Tätä edellyttää syyn ja seurauksen laki, tieteen perusperiaate.

Kukaan ei olettanut tai ehdottanut, että jotain voisi syntyä ilman syytä.

 

Kaikella, millä on alku, on myös syy

Maailmankaikkeudella on ollut alku

Siksi myös maailmankaikkeudella on ollut syy.

 

 

Luonnon ulkopuolinen alkusyy maailmankaikkeudelle

 

"Ennen" alkupistettä ei ollut luonnollista maailmaa tai luonnonlakeja, jotka olisivat voineet aiheuttaa sen.

 

Sitä ennen ei ole ollut mitään: ei ainetta, ei tilaa eikä aikaa, ne syntyivät vasta alkupisteessä. (Ei edes voi käyttää ilmaisua "sitä ennen", koska aika alkoi vasta silloin.)

 

Kvanttityhjiöteoriassakaan lähtökohtana ei ole "ei mitään" eikä se todista, että maailmankaikkeus olisi syntynyt ilman syytä. 

 

Jokin ajaton tekijä luonnon ulkopuolelta sai aikaan niiden synnyn. Luonnon ulkopuolista kutsutaan myös yliluonnolliseksi.  Jumala on ainoa mahdollinen yliluonnollinen aiheuttaja maailmankaikkeudelle.

 

"Ennen" maailmankaikkeuden alkupistettä ei ollut aikaa, tilaa eikä ainetta.

Siksi niiden aiheuttajan on oltava ajan, tilan ja aineen ulkopuolella.

Vain Jumala voi olla ajan, tilan ja aineen ulkopuolella, ja siksi Hän on niiden aiheuttaja.

 

ja:

Jos Jumalaa ei ole, aika, tila ja aine ovat syntyneet ilman aiheuttajaa.

Koska ne eivät ole voineet syntyä ilman aiheuttajaa, Jumala on olemassa.

 
Olemassaololla ei voi olla ääretöntä syiden ketjua.

 

Kaiken olemassaolevan olemassaololle on jokin selitys: sen olemassaolo on joko välttämätön sen oman luonnon perusteella, tai sille on jokin ulkoinen aiheuttaja.

 

On olemassa objekteja ja asioita.
Olisi mahdollista, että nämä objektit ja asiat eivät olisi olemassa.

 

Jos jokin, millä on mahdollisuus olla olemassaolemattomuuteen, on kuitenkin olemassa, sen olemassaololle on jokin syy.

 

Jumalan olemassaolo on välttämätön Hänen luontonsa vuoksi. Tästä syystä kysymys "Kuka loi Jumalan" ei ole looginen. Jumala-käsite pitää jo sisällään itseolevuuden ja riippumattomuuden mistään muusta.

 

Luontonsa vuoksi välttämättömiksi katsotaan myös jotkut abstraktiset käsitteet, esim. luvut (joiden olemassaolon alkuperä myös on Jumalan olemassaolossa). Luvut, esim. numero 3, eivät kuitenkaan voi aiheuttaa mitään.

 

Mikään ei voi aiheuttaa omaa olemassaoloaan, koska sen on ensin oltava olemassa voidakseen aiheuttaa olemassaolonsa, mikä on epäloogista.

 

Ei voi olla ääretöntä syiden ketjua jonkin asian tai objetktin olemassaololle.

 

Äärettömällä syiden ketjulla ei ole alkysyytä, mikä merkitsee, että olemassaololla ei olisi syytä.

 

Koska maailmankaikkeus on olemassa, sillä täytyy olla syy.

Siksi on oltava alkusyy, jolla itsellään ei ole syytä. Tämä alkusyy ei voi olla mikään muu kuin Jumala.

 

"Tähtitieteilijät ovat todenneet omilla menetelmillään, että maailmankaikkeus on syntynyt luomisaktin seurauksena, josta juontaa juurensa jokaisen tähden, jokaisen planeetan ja elävän olennon synty.

 

He ovat todenneet, että tämä on tapahtunut seurauksena voimista, joita he eivät voi havainnoida... Mielestäni se, mitä kutsutaan yliluonnollisiksi voimiksi, ovat tieteellisesti todistettu tosiasia.” 

 

Robert Wilson, NASAn Goddard Institute of Sciencen perustaja.

 


Lähteet ja lisätietoa:

- William Craig, The Caused Beginning of the Universe: A Response to Quentin Smith 
- I Don't Have Enough Faith to be an Atheist, Norman L. Geisler & Frank Turek
- Mihin uskomme perustuu? Stefan Gustafsson

 

Takaisin

bottom of page