top of page
Todennäköisyys kahdeksan Vanhan testamentin
Messias-ennustuksen toteutumiselle yhden henkilön elämässä

 

Professori Peter W. Stonerin laskelmat teoksessa SCIENCE SPEAKS, An Evaluation of Certain Christian Evidences

 

Professori Stoner laski yleisesti käytetyillä todennäköisyyslaskennan menetelmillä, mikä on Jeesuksen elämässä toteutuneiden kahdeksan Messias-ennustuksen satunnaisen toteutumisen mahdollisuus. (Ennustuksia toteutui kaikkiaan yil 300.) American Scientific Affiliation on huolellisesti tutkinut laskelmat ja todennut ne asianmukaisiksi ja tieteellisisä tutkimustietoja vastaaviksi. Matemaattinen todennäköisyyslaskenta on tehty moitteettomasti.

 

Tämän laskelman tarkoituksena ei ole väittää, että numerot ovat piiruntarkkuudella tällaisia, vaan osoittaa, että varovaisenkin järkevän ja realistisen arvion perusteella todennäköisyys ennustusten sattumanvaraiselle toteutumiselle on olematon. Jo pelkkä suuntaa-antava laskelma osoittaisi tämän.

 

 

1. " Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista." Miika 5:1 Beetlehemin arvioitu asukasluku Miikan ajoista lähtien verrattuna maailman väkilukuun vastaavana ajanjaksona. 1 mies 2.8 X10000:stä oli syntynyt Beetlehemissä.

 

2. Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Malakia 3:1 
Kuinka monella Beetlehemissä syntyneellä oli edeltäkävijä hänen tuloaan ja toimintaansa varten? Varovainen arvio 1 : 1000.

 

3. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Sakarja 9:9.

Kuinka moni mies niistä, jotka olivat syntyneet Beetlehemissä ja joilla oli edelläkävijä, on saapunut Jerusalemiin aasilla ratsastaen? Koska kysymys on liian rajoittava, laajennetaan sitä muotoon "Kuinka moni niistä, jotka ovat saapuneet Jerusalemiin hallitsijana, ovat ratsastaneet aasilla?" Arvio: 1:100.

 

4) Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun käsissäsii?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa". (Sakarja 13:6 - suom. käännöksissä virheellinen käännös "rinnassasi")

 

Kuinka moni mies sen ajan väestöstä tuli ystävänsä pettämäksi ja sai sen tuloksena haavat käsiinsä? Arvio 1:100

 

5. "Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Sakarja 11:12.

 

Kuinka moni mies, joka tuli petetyksi, petettiin tarkalleen 30 hopearahasta? Arvio 1:1000. 


6. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet". Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle. Sakarja 11.13. 

 

Tässä todetaan, ettei hintaa palauteta, vaan pikemminkin se heitetään temppeliin. Sen jälkeen, ilman, että hopean heittäjä tekee mitään, hopea pitäisi antaa savenvalajalle. - Syy, miksi papit eivät laittaneet katuvan Juudaksen palauttamaa 30 hopearahaa temppelirahastoon oli se, että niitä ei ollut ansaittu moitteettomalla tavalla. Tällaisia varoja voitiin käyttää joitakin erityisiä tarpeita varten. Papit ostivat savenvalajalta pellon muukalaisten ja vähävaraisten hautausmaaksi. Arvio 1:100 000.

 

7. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Jes. 53:7

 

Todennäköisyys sille, että syytön mies, joka on kavallettu, ahdistettu ja on oikeudenkäynnissään, ei avaa suutaan puolustaakseen itseään: Arvio 1:1000

 

8. Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri.
Käteni ja jalkani ovat runnellut /epätarkka suom. käännös: 'karah' - lävistivät/(engl. For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.) Psalmi 22:16.

 

Daavidin kirjoittaessa tätä ristiinnaulitsemista ei vielä tunnettu. Kuinka moni Daavidin ajoista lähtien ristiinnaulittiin? Arvio 1:10,000.

 

 

Jos nämä arviot ovat lähellä totuutta, kuinka moni mies maailmassa olisi voinut täyttää nämä kahdeksan ennustusta: 1 suhteessa 2.8 X 100,000 X 1,000 X 100 X 1,000 X 1,000 X 100,000 X 1,000 X 10,000 = 1:10 potenssiin 28 eli 1 : 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

 

Mikä on mahdollisuus sille, että kukaan näiden profetioiden jälkeen elänyt mies olisi voinut täyttää nämä profetiat? Edellä saatu luku 10 potenssiin 28 jaetaan maailman väkiluvulla siitä asti, arviolta 8.8 miljardia. Mahdollisuus, että joku henkilö näiden profetioiden jälkeen meidän päiviimme asti olisi täyttänyt ne on 1:10 potenssiin 17.

 

Tällaisen todennäköisyyden voi havainnollistaa seuraavasti: Teksasin kokoinen alue peitetään n. 60 cm:n paksuisella kerroksella kolikoita. Yksi kolikoista merkitään. Mahdollisuus sille, että joku silmät sidottuina löytää oikean kolikon ensi yrittämällä, on 1:10 potenssiin 17.

 

16 ennustuksen toteutumisen todennäköisyys

 

Vanhassa testamentissa on 300 - 350 profetiaa Messiaan henkilöllisyydestä. Jos näistä lisätään edelliseen kahdeksaan toiset kahdeksan olettaen, että niiden toteutumisen todennäköisyys on sama, näiden 16 ennustuksen toteutumismahdolilsuus olisi 1:10 potenssiin 45.

 

Alue, joka nyt peitettäisiin kolikoilla, olisi halkaisijaltaan 30 kertaa suurempi kuin etäisyys Maan keskipisteestä Aurinkoon. Tältä alueelta pitäisi löytää merkitty kolikko ensi yrityksellä.

 

48 ennustuksen toteutumisen todennäköisyys

 

48 profetian toteutumismahdollisuus olisi 1 : 10 potenssiin 157. Kolikko on nyt liian iso käytettäväksi havainnollistamisessa. Joudumme käyttämään elektroneja, joita mahtuu tuuman (2,4 cm) pituiseen jonoon 2,5 x 10 potenssiin 15. Tehdään elektroneista tiivis pallo, joka ulottuu Maasta joka suuntaan 6 miljardin valovuoden päähän (valon nopeus on 299 792 458 m sekunnissa).

Tämän jälkeen teemme tällaisia elektronipalloja yhden minuutissa. Jos teemme niitä vuorokauden ympäri, kestää 10 potenssiin 10 keraa 6 miljardia vuotta, että saamme käytetyksi koko elektronivaraston. Yksi näistä elektroneista merkitään - ja se on löydettävä ensi yrityksellä.

 

Maailmankaikkeus on liian pieni, että sen avulla voisi havainnolistaa sattumanvaraisen todennäköisyyden sille, että Jeesus täytti 48 Vanhan testamentin yli 300:sta Messias-ennustusta.

 

 

> Tarkemmin aiheesta

< Takaisin

bottom of page