top of page

Eikö ole epämoraalista, että Jumala surmaa syyttömiä ja sallii syyttömien surmaamisen?


Jos tappaminen on epämoraalista ja Jumala käskee ihmisiä "Älä tapa", kuinka hän sitten itse saa tappaa esim. Egyptin esikoiset?

Jos Jumala on epämoraalinen, kuinka hän voi olla olemassa?

 

Kun Jumala syntyi ihmiseksi, Hän noudatti ihmiselle asettamiaan käskyjä tiukimmalla mahdollisella tavalla.


Jeesus, ihmiseksi tullut Jumala, alistui noudattamaan ihmiselle asetettua lakia. Hän sanoi, että hän tuli täyttämään lain, vielä sen ydintä myöten, joka vaati täydellisyyttä (Matt. 5:17, 5:48)

Jeesus opetti, että tappamisen pohjalla on viha, ja siksi jo vihaaminen on käskyn "Älä tapa" rikkomista. (Matt. 5:21-22)

Jeesus täytti puolestamme moraalilain vaatimukset. Täysin syyttömänä syntiin hän saattoi ottaa kannettavaskeenn vastuun muiden synneistä - hänellä ei itsellään ollut mitään vastattavaa.


Jeesus - Jumala ihmisen muodossa

- ei vihannut eikä tappanut.
Hänet tapettiin- eli Jumala itse tuli tapetuksi.

 

Jumala on eri asemassa ihmiseen nähden kuin ihmiset toisiinsa nähden.

Hänellä on eri valtuudet.


Jumala on elämän antaja. Hänellä on siksi Luojana oikeus ottaa se myös pois. Tämä valta kuuluu Jumalana olemiseen.

Ihminen sen sijaan ei saa asettua toiseen ihmiseen nähden Jumalan asemaan ja riistää toiselta Jumalan antamaa elämää.

Vanhemmilla on erilainen asema lapsiinsa nähden kuin lapsilla toisiinsa. Lasten on oltava kuuliaisille vanhemmilleen - ei vanhempien lapsilleen.


Ihminen ei saa"leikkiä Jumalaa"
ja ottaa toisen henkeä.

Jumala saa toimia niin kuin Jumala,

koska Hänellä on Jumalan valtuudet.


Moraalisäännöt ovat ihmistä varten - eivät Jumalaa varten, koska säännöt ovat peräisin Jumalan omasta olemuksesta


Ihminen ei saa valehdella, mutta Jumalaan ei voi suunnata tällaista käskyä, koska Hän itse on totuus - valhe on Hänen olemuksensa vastaista. Sen perusteella valehtelu on väärin.


Jumalan yläpuolella ei ole käskyjä, joille Hän ja ihmiset olisivat alisteisia samalla tavalla.   


Jumalan oma olemus on
täydellisen hyvän normi.

Hän toimii oman olemuksensa mukaisesti

- aina oikein ja hyvin.

Se, että Jumalan oikeudet eivät ole samoja
kuin ihmisen oikeudet, ei merkitse sitä,
että Häntä ei ole olemassa.

 

Jumala ei tuomitse ilman syytä
 

Jumalan tuomio ihmiskunnalle tulee tapahtumaan nykyisen aikakauden lopussa. Historian aikana Jumala on tuominnut yksittäisiä kansoja, kun siihen on ollut erityisesti syytä.

Vanhassa testamentissa on joitakin tällaisia tapauksia. Tuomitut ryhmät eivät olleet viattomia.

 

Et sinä vanhurskautesi ja oikeamielisyytesi tähden pääse ottamaan heidän maatansa omaksesi, vaan näiden kansojen jumalattomuuden tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi ja täyttääksensä, mitä Herra valalla vannoen on luvannut sinun isillesi, Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. (5 Moos. 9:5)

--- sillä kaikkea, mikä on Herralle kauhistus ja mitä hän vihaa, he (=kansat, joita sinä menet karkottamaan tieltäsi) ovat tehneet palvellessaan jumaliansa) omia poikiansakin ja tyttäriänsä he ovat jumalillensa polttaneet. (5 Moos. 12:29-31)Mutta kuinka surmattaviksi tuomittujen joukossa oli myös lapsia?
- Jumalalla elämän antajana on oikeus ottaa pikkulapsen elämä ja ottaa hänet taivaaseen, jos hän on niin päättänyt.

 

Jumala varoittaa ennen kuin tuomitsee ja pitkittää tuomioiden toimeenpanoa.
 

Raamatun mukaan Jumala varoittaa lukuisia kertoja, ennen kuin tuomitsee.

Kanaanin kansojen tuomio viipyi yli 400 vuotta. Israelin kanssa joutui olemaan orjuudessa 400 vuotta, kunnes näiden kansojen syntien määrä täyttyisi.

 

5 Moos. 15:13 Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta.
14 Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa.
15 Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään.
16 Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin; sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi."


Jumala olisi jättänyt Sodoman tuomitsematta, jos kaupungissa olisi ollut 10 hurskasta.
 

Lue lisää Vanhan Testamentin tuhotuista kansoista (engl.)


Mutta eikö ole epäoikeudenmukaista,
että jotkut saavat elää, jotkut kuolevat nuorina?

 

Elämä on lahja. Jokainen olisi voinut jäädä syntymättä.

Savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta erilaisia astioita eri käyttöä varten kokonaissuunnitelmansa mukaan. Tehty ei voi valittaa tekijälleen, miksi teit minusta tällaisen. (Room. 9:20-21)

 < Takaisin

 

bottom of page