top of page

"Millaisia ovat Jeesuksesta ja Julius Caesarista kertovat historialliset lähteet verrattuna toisiinsa?"

Jos uskomme, mitä parhaat lähteet sanovat Julius Caesarista, meidän pitäisi uskoa myös se, mitä parhaat lähteet sanovat Jeesuksesta Kristuksesta. 

Julius Caesar

Julius Caesarista kertovat päälähteet ovat hänen omat kirjoituksensa Gallian sodista, Ciceron puheet, Sallustiuksen kuvaus Catilinan sodasta, Suetoniuksen kirjoitus Caesarista "Kahdessatoista keisarissa" sekä Plutarkhoksen elämänkertojen kuvaus hänestä. Caesarista on enemmän elämänkerrallista tietoa kuin Jeesuksesta, esim. tietoa tapahtumista, joissa hän oli mukana. Sallustius ja Cicero olivat Caesarin aikalaisia. Kaksi tärkeimmistä lähteistä, Suetonius ja Plutarkhos, ovat kuitenkin vasta ajalta, joka on 100 vuotta hänen jälkeensä. 

Tieto Caesarin kirjoituksista perustuu 12 käsikirjoitukselle, joista vanhin on 900 vuotta tapahtumien jälkeen. Ciceron puheista on 15 käsikirjoitusta vuosilta 400-800, muut ovat 800-1000 -luvuilta. Tieto Caesarin elämästä on saatu lähteistä, joiden käsikirjoitukset ovat huomattavan myöhäisltä ajalta itse tapahtumiin nähden. 

Jeesus

Neljä evankeliumia ovat tärkeimmät tietolähteet. Ne on kirjoitettu Suetoniuksen ja Plutarchoksen aikajaksolla. Niiden kirjoitusajankohdista on erilaisia näkemyksiä, mutta eri vaihtoehdoissakin ne on myöhimmilläänkin kirjoitettu 60 vuoden sisällä tapahtumista. Aikalaiset ja silminnäkijät olivat niitä kirjoitettaessa vielä elossa, toisin kuin asioiden laita on Suetoniuksen ja Plutarchoksen kirjoituksissa.

Käsikirjoitusten suhteen Uusi testamentti on ylivertainen sen ajan muihin kirjoitukseeiin verrattuna. Varhaisimmat käsikirjoitukset ilmaantuivat muutaman kymmenen vuoden sisällä tapahtumista. Kreikkalaisia Uuden testamentin käsikirjoituksia on yli 5800. Evankeliumien ja UT:n muiden osien alkuperäinen sanamuoto tiedetään erittäin suurella varmuudella. Jos siis Julius Caesaria koskevia lähteitä pidetään luotettavina, myös Jeesusta koskevaa tietoa Uudessa testamentissa on pidettävä luotettavana.

Ulkopuolinen tieto tukee evankeliumeja

Monet epäröivät Jeesuksesta kertovien lähteiden pitämistä samanvertaisina Julius Caesarista kertovien dokumenttien kanssa, koska evankeliumien kirjoittajien mukaan Jeesus väitti olevansa Jumalan Poika ja hän teki ihmetekoja näiden väitteiden vahvistamiseksi. Lähteiden perusteella on tosiasia, että hän oli tästä syystä kiistelty hahmo. Myös Jeesuksen ja kristinuskon vastaisissa lähteissä on mainintoja samoista asioista, esim. juutalaisissa lähteissä kuten Talmudissa sanotaan hänen ihmetekojensa olleen noituutta. Samanlaisia vastustajien näkemyksiä on mainittu evankeliumeisa (Matt. 12:24; Mark 3:22; Luuk. 11:15). Justinos Marttyyrin  (100-165) dialogissa Tryfonin kanssa toisella vuosisadalla juutalainen Tryfon on sitä mieltä, että Jeesus oli taikuri. Tuon ajan keskusteluissa kukaan ei väittänyt, että Jeesuksen toimintaa koskeva tieto olisi ollut väärennettyä tai myyttistä. 

Johtopäätös: Evankeliumien kuvaus Jeesuksesta on osa antiikin ajan historiankirjoitusta. Jeesuksesta annettu tieto on yhtä hyvin todennettavissa kuin se, mitä tiedetään Julius Caesarista. Kukaan ei voi perustellusti väittää, ettei Jeesuksesta ole tietoa. Jos Caesarista kertovat lähteet ovat riittävän hyviä, että klassisten tekstien tutkijat hyväksyvät ne, yhtä lailla Jeesuksen elämän silminnäkijöiden kirjoituksen hänestä ovat päteviä lähteitä. 

Lähde: Darrell L. Bock, Sources for Caesar and Jesus compared 

Takaisin kysymysten etusivulle

bottom of page