top of page

Jeesuksen tekemät ihmeet
 

Jo varhaisimmat kertomukset Jeesuksesta sisältävät tietoja hänen ihmeistään. Jeesus tunnettiin ihmeidentekijänä, mikä on yksi syy hänen suureen vaikutukseensa.

 

 

Ihmeet olivat monimuotoisia ja julkisia ja tarkkaan kuvailtuja

 

- Neljässä evankeliumissa silminnäkijät kertovat 35 ihmeteosta, joiden lisäksi hänen kerrotaan tehneen huomattavasti useampia ihmeitä (Joh. 21:25)

 

- Ihmeet olivat monimuotoisia ja tapahtuivat vaihtelevilla tavoilla

 

- Hän paransi kaikenlaisia sairauksia, mm. spitaalia, synnynnäistä sokeutaa, kuuroutta, halvauksia, kuumetautia, surkastuneita jäseniä, irti leikatun korvan, verenvuototaudin, Matt. 4:23.

 

- Hän paransi myös pitkän välimatkan päästä (Matt. 8:10,13).

 

- Hän herätti kuolleita. (Matt. 9:18-26, Luuk 7:11-15), Joh.11.

 

- Hän ennusti Jerusalemin ja sen temppelin tuhon (Matt 24:1,2), samoin omaan kuolemaansa liittyviä seikkoja.

 

- Hän teki luonnonlakeja kumoavia ihmeitä (myrskyn tyynnyttäminen, kävely veden päällä, kansanjoukon ruokkiminen, veden muuttaminen viiniksi.)

 

- Ihmeet tapahtuivat julkisesti, lukuisien todistajien nähden. 

 

- Osa ihmeitä kokeneista henkilöistä yksilöidään, ja heidän nimensä, asemansa ja asuinpaikkakuntansa tiedetään (mm. ylimmäisen papin palvelija Malkus, Pietarin anoppi, synagogan esimiehen Jairuksen tytär)

 

 

Raamatun ulkopuoliset lähteet mainitsevat Jeesuksen ihmeistä

 

Useissa Raamatun ulkopuolisissa ajanlaskun alun historian kirjoissa on maininta Jeesuksesta:

 

Neutraalit lähteet:

 

· Historioitsija Josefus, joka kirjoitti Jeesuken olleen viisas mies, joka teki hämmästyttäviä tekoja. Testimonium Flavianum (Ant. 18:3.3 §63-64):

 

Vastustajat:

 

- Babylonialainen Talmud kirjoittaa Jeesuksesta kuolemaan tuomittuna taikuuden harjoittajana, joka johti Israelia harhaan (Babylonialainen Talmud, Sanhedrin 43a)

 

- Kreikkalais-roomalaiset 2. vuosisadan filosofit Kelsos, Porphyrius ja Hierokles viittaavat kirjoituksissaan Jeesukseen taikuuden harjoittajana tai ihmetekojen tekijänä.

 

- Justinos Marttyyri kirjoitti n. v. 160 vastauksen juutalaisen Tryfoninsyytöksiin, että Jeesus harjoitti taikuutta. (Dialogi 69)

 

- Keisari Julianus Apostata tunnusti jotkut Jeesuksen ihmeet muttei pitänyt niitä merkittävinä.

 

Jeesus eli ympäristössä, jolle oli tyypillistä taikausko ja uskonnollisuus. Miltä tahansa maailmankatsomuspohjalta asiaa katsotaan, on joka tapauksessa kiistatonta, että hän teki tekoja, jotka saivat hänen aikalaisensa - niin seuraajat kuin vastustajat - vakuuttumaan niiden poikkeuksellisuudeseta.

 

Kenestäkään toisesta historian henkilöstä ei ole kerrottu lähimainkaan sellaista kuin Jeesuksesta. Hänen ihmeilleen ei ole mitään vastinetta edeltävien yli 300 vuosisadan kirjallisuudessa. Sen sijaan 30 vuoden sisällä hänen kuolemansa jälkeen ajan kirjallisuuteen ilmaantui n. 150 kestänyt ihmetraditio, mihin hänen toimintansa selkeästi vaikutti.

 

 

Lähteet ja lisätietoa:
Christian Thinktank
AboutBibleProphecy.com

 

< Takaisin

bottom of page