top of page
"Kristillinen kasvatus ja opetus on uskonnollista aivopesua. Vanhempien pitäisi opettaa erilaisia näkemyksiä ja antaa lasten valita."  
- Miten voin kommentoida tällaista näkemystä?

 

On selvää, ettei kukaan opeta lapsilleen oman vakaumuksensa sijasta naapuriensa vakaumuksia, joita ei pidä oikeina. Kaikki vanhemmat opettavat ja kasvattavat lapsiaan oman vakaumuksensa pohjalta, uskonnollisen tai uskonnottoman. - Jos kristillistä kasvatusta voi nimittää aivopesuksi, silloin myös ateistinen kasvatus on sitä.

Joidenkin tunnettujen ateistien mielestä luomisopin ja oman uskonnon opettaminen lapsille on kuitenkin jopa rinnastettavissa väkivaltaan. Heidän mielestään vanhempien pitäisi siis kasvattaa lapsiaan jonkun toisen henkilön vakaumuksen mukaan, ei omansa.

Richard Dawkins on sitä mieltä, että jos vanhemmat opettavat lastaan uskomaan perheen uskontoon, se on väkivaltaa. Hänen mielestään tulisi vain sanoa, että jotkut uskovat näin, toiset taas toisella tavalla, mutta omaa uskontoa ei pidä opettaa omalle lapselle totena. (DailyMail)

Samoin toisen tunnetun ateistin ja tiedeuskon edustajan Lawrence Kraussin mielestä on väkivaltaa lasta kohtaan (child abuse) opettaa, että maailma on Jumalan luoma. (Rawstory.com)

Sen sijaan ateistisen näkemyksen edustajien mukaan ei ole aivopesua iskostaa lasten mieliin kehitysoppia ja systemaattisesti tukahduttaa lasten luontaista taipumusta tunnistaa luonnossa tarkoituksenmukaisuutta. (Bostonin yliopistossa on tehty psykologinen tutkimus, jonka mukaan lasten vaistomainen taipumus nähdä luonnossa älykästä suunnittelua ja hahmottaa ilman uskonnollista kasvatustakin Jumalan kaltainen suunnittelija voidaan tukahduttaa kertomalla heille kehitysoppia opettavia sadunomaisia tarinoita.)

Lasten ateistinen opetus on osa uusateistien strategiaa, jonka tarkoituksena on viime kädessä hävittää uskonto. 

 

Lawrence Krauss on todennut, että uskonto tulee esittää kimppuna kiintoisia mutta paikkansa pitämättömiä tarinoita menneiltä ajoilta ("a bunch of interesting historical anecdotes"), ja sitten osoittaa "typerät syyt, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat." Krauss sanoo, että muutos on vain yhden sukupolven päässä: "Jos voimme kylvää lapsiimme epäilyn siemenen, uskonto tulee häviämään sukupolven aikana, tai ainakin suuressa määrin häviämään - ja juuri tämä mielestäni on velvollisuutemme." (Patheos.com

Ateisti Lawrence Kraussin mielestä siis laajamittainen, lapsiin kohdistuva ateistinen indoktrinaatio (näkemysten ja aatteiden pakkosyöttö) on keino, jolla uskonto hävitetään - ja voidaan hävittää yhdessä sukupolvessa.

Aivopesulla tarkoitetaan yleensä väärän tiedon, vieraan näkemyksen, ennakkoluulojen tai yksipuolisten käsitysten opettamista pakottavalla tavalla. Ei siis ole aivopesua opettaa matemaattisia tai moraalisia totuuksia tai muuta tietoa, jonka tueksi on vahva näyttö.

Sen sijaan on aivopesua opettaa että esim. harvainvaltaan perustuva poliittinen järjestelmä on paras, että joku valtion päämies on erehtymätön tai että jokin tieteellinen teoria tai filosofinen näkemys on totuus, vaikka se sisältää ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Kysymyksen ydin on, opettavatko kristityt lapsilleen pakottavalla tavalla uskonnollisia ennakkoluuloja, yksipuolisia käsityksiä ja väärää tietoa? - Kristinuskon opetukset eivät ole tällaisia, vaan ne perustuvat erittäin vahvoille argumenteille.

Ateistisen kasvatuksen ja lapsen sulkeminen kristillisten vaikutteiden ulkopuolelle on luokiteltava aivopesuksi ja väärän tai kyseenalaisen tiedon syöttämiseksi, jos ateismin tueksi ei ole päteviä argumentteja.  - Ja ateismin tueksi ei ole ainuttakaan positiivista argumenttia. (Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa seuraavan tyyppistä, ateismia puoltavaa pätevää argumenttia: "Koska on näin ja näin, siitä seuraa, että Jumala ei voi olla olemassa.") 

Itse asiassa kristinuskon opettamiselle on eduksi esitellä myös muita näkemyksiä, koska ne ovat selvästi huonommin perusteltavissa kuin kristinusko ja näin vahvistavat sen sanomaa.

Kaikki vanhemmat opettavat lapsiaan
oman vakaumuksensa pohjalta. 

Jos kristillistä kasvatusta voi nimittää aivopesuksi,

silloin myös ateistinen kasvatus on sitä.

Aivopesulla tarkoitetaan yleensä
väärän tiedon tai yksipuolisten käsitysten 
pakonomaista opettamista.

Ei ole aivopesua opettaa matemaattisia
tai moraalisia totuuksia ja muuta tietoa,
jonka tueksi on vahva näyttö.

Lue lisää yleisestä olettamuksesta, että ateismi on neutraali kanta.

bottom of page