top of page

Jeesus itse sanoi olevansa ainoa pelastustie, se ei ole kristittyjen omahyväinen keksintö tai ahdasmielinen tulkinta.

Jos kristittyjä arvostellaan suvaitsemattomiksi ja paheksuttaviksi tämän näkemyksen vuoksi, sitä suuremmalla syyllä tulisi paheksua Jeesusta. Hänen pitämisensä moraalisesti paheksuttavana vaatisi kuitenkion enemmän rohkeutta kuin mitä monilla arvostelijoilla on.

Jos yhtä näkemystä pidetään kokonaisuutenaan oikeana, siitä seuraa vääjäämättä, että muut näkemykset ovat vastaavasti vääriä. 

On myös huomattava, että muissakin uskonnoissa on vastaavanlaisia näkemyksiä siitä, että ne ovat ainoa oikea tie, ja muut uskonnot ovat vääriä. 

Koska eri uskontojen näkemykset ovat keskenään perustavalla tavalla ristiriitaisia, ei ole mahdollista, että kaikki uskonnot olisivat kokonaan oikeassa. Asia ratkaistaan tutkimalla eri uskontojen väittämien paikkansapitävyttä.

Lue lisää: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page