top of page

1. Tämäntyyppistä todistusmenettelyä ei tarvita kristinuskon eikä muunkaan asian suhteen. Riittää, että kristinusko osoitetaan todeksi. 

Vaikka perehdyttäisiin tuhanteen muuhun uskontoon ja osoitettaisiin niiden uskomukset epätosiksi, sehän ei vielä merkitsisi, että kristinusko on totta. Sen sijaan, että osoitettaisiin toisia uskontoja yksi kerrallaan vääriksi, riittää, että kristinusko osoitetaan todeksi. ​Jos se on totta, muut eivät voi olla totta. Riittää, että osoitetaan yksi kirja, Raamattu, todeksi. 

Tämä periaate koskee muitakin näkemyksiä. Esimerkiksi, jos todisteet osoittavat, että syytetty on syyllinen, ei tarvitse tutkia kaikkia mahdollisia muita ihmisiä ja todistaa heitä syyttömiksi.

2. Kaikki maailmankatsomukset edustavat viime kädessä yhtä kolmesta perusnäkemyksestä. Kaikki epätosia perusnäkemyksiä edustavat maailmankatsomukset ovat automaattisesti virheellisiä.

Asiaa voi tarkastella myös arvioimalla uskontojen ja maailmankatsomusten keskeisiä näkemyksiä. Kaikki maailmankatsomukset edustavat jotain seuraavasta kolmesta peruskäsityksestä:

1. Ainoa, mikä on olemassa, on aineellinen, luonnollinen todellisuus
2. Kaikki, mikä on olemassa, on jumalallista.
3. On olemassa Jumala, ja on olemassa aineellinen todellisuus.

 

Perusväittämien pätevyyden pohjalta voidaan arvioida, vastaavatko niihin kuuluvat uskonnot ja maailmankatsomukset todellisuutta. Kaksi ensimmäistä ryhmää putoavat pois syistä, joita käsitellään muualla tällä sivustolla. Jos siis jokin näkemys edustaa ryhmää 1 tai 2, se ei voi olla tosi. Jäljelle jää ryhmä 3, johon kristinusko kuuluu. Riittää siis, että vertaillaan keskenään ryhmään 3 kuuluvia uskontoja ja tarkastellaan, mikä niistä vastaa parhaiten todellisuutta.

Lue lisää: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page