top of page
"Mistä Jumala on tullut?"
Jos Jumala on selitys maailmankaikkeuden olemassaololle, miten voi selittää Jumalan oman olemassaolon?

"Kuka loi Jumalan?" on usein esitetty kysymys. Tämä kysymys on epälooginen eikä sitä tarvitse lainkaan esittää, jos ymmärtää, että Jumala on itsessään ikuisesti olemassaoleva. Hänen ainutlaatuisessa ulottuvuudessaan ei ole alkua eikä loppua, toisin kuin aineellisessa todellisuudessa.

1. Jumalalle ei voi olla mitään Hänen itsensä ulkopuolista, perimmäistä selitystä. Selitys sisältyy Jumalaan itseensä. Hän itse on perimmäinen todellisuus. Jumalan on itseoleva. Hänen olemassaolonsa on välttämätöntä ja olemassaolemattomuutensa mahdotonta. 

Jumala on aineeton ja aineettoman maailman ulkopuolella. Hän on siis henkiolento, jota eivät koske aineelliset ja ajalliset rajoitukset. Jumala on olemukseltaan itseoleva, kun taas luomakunta on olemukseltaan riippuvainen jostakin itsensä ulkopuolisesta.

Jumala on kokonaan omassa luokassaan. Jumalan olemassaolon syyn pohtiminen on loogisesti sama kuin pohtia, mistä johtuu, että kaikki poikamiehet ovat naimattomia - poikamieshän on määritelmältään naimaton. Jumalakin on määritelmältään itseoleva. 

Maailmankaikkeuden olemassaololle on periaatteessa kolme selitystä, joista kaksi ensimmäistä kuitenkin putoavat pois mahdottomina:

Selitys 1. "Maailmankaikkeus - aine, aika, tila ja energia - ovat aina olleet olemassa." Sekä tieteen että filosofian perusteella voi osoittaa, että tämä vaihtoehto ei voi pitää paikkansa. Ajalla on oltava alkupiste. Aine, tila ja energia vaativat siksi itsensä ulkopuolisen selityksen.

Selitys 2. "Ennen maailmankaikkeuden olemassaoloa oli täydellinen olemattomuus, ja maailmankaikkeus tuli tästä olemattomuudesta." Tämän selitysvaihtoehdon mukaan ei siis ollut tilaa, aikaa, ainetta - ei siis myöskään edes kvanttityhjiötä, jota jotkut ajattelevat "tyhjyyden" tarkoittavan. Täydellisestä olemattomuudesta ei kuitenkaan voi itsestään syntyä mitään.

Selitys 3. "Ennen maailmankaikkeutta oli olemassa jotain, mikä ei ollut ajallista eikä avaruudellista." - Tämä on ainoa pätevä selitys maailmankaikkeuden olemassaololle. Ei-ajallinen ja ei-avaruudellinen alkusyy on Jumala.

Inhimillisellä, aineellisen ja ajallisen maailman rajoittamana mielellä on äärimmäisen vaikeaa ymmärtää hengen maailmaa ja iankaikkisesti olemassaolevaa henkiolentoa. Oma olemassaolomme ja tapamme kokea asioita ovat aikaan ja paikkaan sidottuja.

Hengen todellisuus on erilainen. Sеn lainalaisuudet ja mahdollisuudet ovat meille tuntemattomia - ja Jumala on tässä hengellisessä todellisuudessa vielä aivan omassa luokassaan. Voimme puutteellisen tietomme ja ymmärryksemme pohjalta vain jotenkin yrittää hahmottaa, mitä tarkoittavat Jumalan aineeton, iankaikkinen olemassaolo, kaikkialla läsnäolevuus, kaikkitietävyys ja kaikkivaltius.

Vielä vaikeampia - ja poissuljettuja - olisivat ne kaksi muuta selitysvaihtoehtoa, että täydellisestä olemattomuudesta olisi tullut jotakin tai että aina olisi ollut olemassa aineellinen maailmankaikkeus ja tila, jossa voi tapahtua jotain fysikaalista ja kemiallista.

Aineen ja energian olemassaolo ei ole itsessään välttämätöntä, ja siksi se tarvitsee selityksen. Aine ja energia eivät itsessään ole pysyviä voidakseen olla aina olemassa. Jumala on maailman ulkopuolinen eikä Häntä voi eikä tarvitse selittää tämän maailman käsitteiden avulla.

2. Selitykselle ei tarvita selitystä, että se olisi oikea. 

 

Maailmankaikkeus ei voi olla oma selityksensä. Se ei pysty selittämään itse itseään. 

Jumala on maailmankaikkeudelle paras ja pätevä selitys - mutta meidän ei tarvitse pystyä täysin selittämään Jumalaa todetaksemme, että Hän on paras selitys. 

Vastaavalla tavalla arkeologit voivat löytää jostakin kerrostumasta nuolenpäitä ja ruukunsiruja, joista näkee heti, että ne ovat ihmisen tekemiä, vaikka ei vielä pystyttäisi selittämään, keiden tekemiä ne tarkalleen ovat. 

Jumalalle ei voi olla mitään
Hänen itsensä ulkopuolista,
perimmäistä selitystä,
vaan selitys sisältyy Jumalaan itseensä. 
Jumala itse on
perimmäinen todellisuus. 


Lue lisää:

- Why Does God Exist? (Reasonable Faith) 

- Prominent atheists fundamentally misunderstand first cause arguments (Uncommon descent)

Lisää Miksiuskon.netissä: Jumala - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page