top of page
Mitkä ovat Jeesuksen ylösnousemuksen
historialliset todisteet?

Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuutta perustellaan usein nk. minimaalisilla tosiasioilla (Gary Habermasin käyttöönottama lähestymistapa) - seikoilla, joiden puolesta on niin vahva näyttö, että valtaosa tutkijoista (myös kristinuskon kriitikot) pitävät niitä historiallisina tosiasioina. 

 

Nämä yleisesti tunnustetut seikat ovat seuraavat:

1. Jeesus kuoli ristiinnaulittuna.

2. Hänet haudattiin.

3. Hänen kuolemansa vuoksi opetuslapset olivat toivottomia.

4. Jeesuksen hauta löydettiin tyhjänä.

5. Opetuslapsilla oli kokemuksia, joiden he uskoivat olevan todellisen, kuolleista ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisiä. 

6. Opetuslasten asenne ja käytös muuttui, ja epäilijöistä tuli rohkeita julistajia.

7. Jeesuksen ylösnousemus oli heidän sanomansa keskeinen sisältö.

8. He julistivat Jeesuksen  ylösnousemuksesta Jerusalemissa.

9. Seurakunta syntyi ja alkoi kasvaa.

10. Juutalaiset, jotka alkoivat uskoa Jeesuksen, muuttivat jumalanpalveluspäivän lauantaista sunnuntaiksi. 

11. Jaakob (Jeesuksen perheen jäsen ja entinen epäilijä) alkoi myös uskoa Jeesukseen, joka ilmestyi myös hänelle.

12. Paavali (opetuslasten joukkoon kuulumaton juutalainen skeptikko ja seurakunnan vainoaja) alkoi myös uskoa Jeesukseen ja julistaa hänestä.

 

Usein käytetään vain neljää seuraavaa tosiseikkaa: 

1. Hautaaminen Joosef Arimatialaisen avulla: Hautapaikka oli tunnettu.

 

Varhaisin teksti, jossa mainitaan Jeesuksen hautaaminen, on uskontunnustus, jota Paavalin siteeraa 1 Kor. 15:3-4:ssa. Se ajoittuu seurakunnan erittäin varhaiseen aikaan. Kaikki neljä evankeliumia mainitsevat Jeesuksen hautaamisen. 


Joosef Arimatialainen, jonka hautaan Jeesus haudattiin, oli jäsenenä oikeuselimessä, joka tuomitsi Jeesuksen. Olisi ollut erittäin epätodennäköistä, että hänen nimeään olisi käytetty ja hänestä kerrottu totuudenvastaisesti. Sekä juutalaiset että Jeesuksen seuraajat tiesivät haudan sijainnin.

Jeesuksen hautaamiselle on yritetty ehdottaa muita vaihtoehtoja, mutta näiden teorioiden tueksi ei ole mitään näyttöä. 

2. Hauta löydettiin tyhjänä, ja naiset todistivat siitä ensimmäisinä

 

Evankeliumien mukaan Jeesuksen kuolemaa seuraavana sunnuntaiaamuna naiset, jotka menivät haudalle tarkoituksenaan voidella ruumis, löysivät sen tyhjänä. Naistodistajiin vetoaminen oli tuon ajan kulttuurissa niin epätavallista, että keksityssä tai legendaarisessa kertomuksessa todistajina kaiken todennäköisyyden mukaan olisivat olleet miehet. Historioitsija Josefuksen mukaan naisten todistusta pidettiin ensimmäisellä vuosisadalla niin arvottomana, ettei se ollut pätevä juutalaisessa oikeudenkäytössä.

Julistukselle Jeesuksen ylösnousemuksesta oli olennaista, että siitä oli todistuskappaleena tyhjä hauta. Vastustajatkaan eivät kiistäneet sitä, että hauta oli tyhjä - he sitä vastoin yrittivät keksiä asialle selityksiä - esim. että opetuslapset olivat varastaneet ruumiin.

3. Jeesuksen kuolemanjälkeiset ilmestymiset

 

Jeesuksen ilmestymiset opetuslapsille ylösnousemusta seuraavina 40 päivänä taivaaseenastumiseen asti on kuvattu tarkasti. (Luettelo niistä tässä.) Niistä käy ilmi, että useat henkilöt kerralla näkivät hänet ruumiillisesti. 

Tieto ja sanoma Jeesuksen ilmestymisistä vakiintui erittäin aikaisessa vaiheessa, mikä näkyy Apostolien teoissa olevista saarnatiivistelmistä ja Paavalia ennen muodostuneesta uskontunnustuksesta, johon hän viittaa 1 Korinttolaiskirjeen 15 luvun alussa. 

4. Opetuslapsille syntynyt usko, että Jumala oli herättänyt Jeesuksen kuolleista. 

Jeesuksen seuraajien ylösnousemususko on julkista historiallista tietoa. Riippumatta siitä, miten historian tutkijat itse suhtautuvat Jeesuksen ylösnousemukseen, he ovat yksimielisiä siitä, että opetuslapset uskoivat Jeesuksen nousseen kuolleista ja että tämän uskon perustana oli jokin todellinen kokemus, joka vakuutti heidät siitä, että he olivat kohdanneet ylösnousseen Jeesuksen. He olivat niin vakuuttuneita siitä, mitä kertoivat muille, että olivat valmiit kuolemaan sen vuoksi.

Paras selitys näille yleisesti tunnustetuille seikoille (tyhjälle haudalle, Jeesuksen kuolemanjälkeisille ilmestymisille ja opetuslasten uskon syntymiselle) on se, että hän todella nousi kuolleista. 

Lue lisää:

- Tällä sivustolla: Perusteita sille, että Jeesuksen ylösnousemus on totta

- 12 historical facts that most critical scholars believe. Gary Habermas. 
- Gary R. Habermas, Evidence for the Historical Jesus. Is the Jesus of History the Christ of Faith?
- Reasonable Faith, runsaasti aineistoa tästä aiheesta, esim. The Resurrection of Jesus 

- The Minimal Facts of the Resurrection. Aaron Brake.

Lue lisää: Jeesus - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page