top of page
Perusteita sille, että Jeesuksen ylösnousemus on totta
 
1. Jeesus itse ennusti kuolemansa ja ylösnousemuksensa.

 

Matt. 16:21 "Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. " 
 

Luuk. 21:19 -- ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös." 

 

Tavallisen ihmisen suusta tällainen puhe olisi ollut järjetöntä, ja jos näin ei todella olisi myös tapahtunut, kukaan ei olisi uskonut Jeesukseen hänen kuoltuaan.

 

2. Jeesuksen seuraajien todistus:

 

Ylösnousemuksesta alkaen uskovilla oli yksimielinen, täysin vakuuttunut todistus Jeesuksen ylösnousemuksesta - ja seurakunta on historiallinen tosiasia.

 

Tällaista ei tietenkään olisi ollut ilman syytä. Uusi Testamentti todistaa, että Jeesuksen kuoleman jälkeen seuraavajat olivat masentuneita ja peloissaan. Yhtäkkiä heidän asenteensa kuitenkin täysin muuttui.

 

Ensimmäisten vuosisatojen kirkkoisien kirjoitukset vahvistavat sen, mitä Uusi Testamentti kertoo seurakunnan ylösnousemususkosta.

 

3. Historialliset tosiasiat kuvattu yksityiskohtaisesti neljässä evankeliumissa:

Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyy runsaasti tarkasti määriteltyjä historiallisia faktoja, mm. seuraavat:

 • Sinedrion

 • Tuomion paikka ja ajankohta määritelty tarkasti.

 • Hauta määritelty: nimeltä mainitun henkilön, Joosef Arimaterialaisen omistama hauta, jonka sijainti ja uutuus määritelty. 

 • Joosef Arimatialainen pyysi Jeesuksen ruumista Pilatukselta. 

 • Ylipapit Hannas ja Kaifas ja juutalaisten johtajat pyysivät Pilatukselta vartijoita. 

 • Haudan suulle asetettiin iso kivi, johon roomalaiset sotilaat laittiovat sinetin. Sen rikkominen tietäisi ankaraa rangaistusta. 

 

4. Tyhjä hauta

 

Tyhjä hauta oli todistuskappale ylösnousemuksesta, kun sitä alettiin julistaa. Edes vastustaja eivät kiistäneet, etteikö hauta olisi ollut tyhjä - he vain yrittivät keksiä asialle selityksiä - esim. että ruumis oli varastettu.

 

5. Silminnäkijöiden todistukset: 500 henkilöä yhtä aikaa.

 

Kirjalliset Uuden Testamentin dokumentit 30-40 vuotta sen jälkeen sisältävät silminnäkijöiden todistuksia. Keksityt asiat eivät yksinkertaisesti leviäisi, kun silminnäkijät ovat elossa ja keskeisissä asemissa seurakunnassa. 

Jeesus ilmestyi evankeliumien kirjoittajien ja Paavalin mukaan seuraaville henkilöille:

 • Maria Magdaleenalle (Joh. 21:11-18)

 • Toiselle Marialle, Salomelle, Johannalle ja ainakin yhdelle muulle naiselle (Matt. 28:1, Mark. 16:1, Luuk. 24:10);

 • Pietarille (Luuk. 24:34, 1 Kor. 15:5),

 • Kleopasille ja matkatoverille Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13-35);

 • Yhdelletoista opetuslapselle ilman Tuomasta (Luuk. 24:36-43, Joh. 20:19-25)

 • Kaikille yhdelletoista (Joh. 20:26-29)

 • Seitsemälle opetuslapselle järvellä (Joh. 21:1-23)

 • Samalla kertaa yli 500 henkilölle (Matt. 28:16-17, 1 Kor. 15:6)

 • Jaakobille (1 Kor. 15:7)

 • Opetuslapsille Jerusalemissa, Öljymäellä ennen taivaaseenastumistaan (Luuk. 24:49-53, Apt. 1:3-11)

Ylösnousemuksen kiistäviä teorioita

 

On erilaisia teorioita, joilla on yritetty selittää, että ylösnousemusta ei tapahtunut. Yksikään teoria ei kuitenkaan pysty selittämään tapahtuneita tosiasioita. Alla on esitelty nämä teoriat ja niiden puutteet:

 

Jeesus vain menetti tajuntansa.

 

- Absurdi ja siksi vanhentunut teoria. Epäinhimillisen kidutuksen jälkeen oli mahdotonta jäädä eloon. Jeesus ei pystynyt edes itse kantamaan ristiään Golgatalle asti. Sotilaat, Nikodeemus ja Joosef Arimatialianen totesivat kuolleeksi. Kylki puhkaistiin, ja siitä vuoti verta ja vettä. Perusteetonta esittää, että vielä sen jälkeen kolme päivää haudassa olisi voinut nousta, oli sidottuna ja 75 pounds of voiteita. , siirtää kvien ja kohdata roomalaiset sotilaat.

- Ei selitä ylösnousumususkoa: Vaikka Jeesus olisi voinut tehdä tämän mahdottomuuden, opetuslapset eivät olisi pitäneet tätä runneltua, puolikuollutta miestä ylösnousseena, vaan vieneet hänet hoitoon. 

- Ei myöskään selitä Jeesuksen ilmestymisiä eikä esim. sitä, että Paavali, uskovien vihollinen, kohtasi ylösnousseen Jeesuksen.

 
Ruumis varastettiin.

 

Tämä on Uudessa Testamentissa mainittu juutalaisten keksimä teoria, jonka levityksen vahvistavat myös mm. Justinus Marttyyri, ja Tertulianus. Tämä selitys on virheellinen seuraavista syistä:

 

 • Oli tehty kaikki mahdollinen, ettei Jeesuksen ylösnousemusta voi lavastaa: vartio, sinetti.

 • Kenelläkään ei kuitenkaan ollut syytä varastaa ruumista.

 • Vastustajilla ei ollut mitään syytä varastaa ruumista. He varmistivat vartijoin ja sinetein, ettei varasteta. Sillion voisi koska tahansa näyttää ruumiin ja sanoa, ettei Jeesus ole noussut ylös.

 • Ystävillä ei ollut syytä, valtaa eikä mahdollsuuksia varastaa ruumista. Miksi pelokkaat opetuslapset, jotka pakenivat jo Jeesuksen pidätyksen yhteydessä, olisivat uhmanneet roomalaista vartiota ja vaarantaneet henkensä murtamalla sinetin.

 • Vartijoiden nukahtaminen on tunnettujen tekstien mukaan kuolemalla rangaistava rikos. Jos kaikki miehet nukkuivat, he eivät voineet tietää, kuka ruumiin varasti. Jos joku olisi tullut siirtämään valtavaa kiveä heidän vieressään, he olisivat heränneet.

Hallusinaatio: Jeesuksen ilmestymiset olivat harhanäkyjä.

 

Tämä selitys on poissuljettu seuraavista syistä:

 • Jeesus ilmestyi useille henkilöille samaan aikaan. Joissakin harvoissa olosuhteissa joku yksittäinen ihminen saattaa nähdä harhanäyn, mutta ei useampi samaan aikaan samaa näkyä. Jeesus ilmestyi erilaisissa tilanteissa eri ihmisille 40 päivän ajan.

 • Harhanäkyyn perustuva ylösnousemuspuheet olisivat loppuneet, kun juutalaiset ja roomalaiset olisivat näyttäneet Jeesuksen ruumiin. Se olisi lopettanut kristinuskon alkuunsa.

 

Todistajat kävivät väärällä haudalla.

 

Tämä selitys ei ole pätevä seuraavista syistä:

- Suuri joukko ihmisiä tiesi haudan paikan. Se kuului Sinedrionin jäsenelle Joosef Arimatialaiselle. Myös roomalaiset tiesivät paikan.

 

- Väärän haudan teoria ei selitä Jeesuksen ilmestymisiä.

 

- Tyhjä hauta sinänsä ei vielä vakuuttanut opetuslapsia. Vasta Jeesuksen ilmestymiset saivat heidät vakuuttuneiksi ylösnousemuksesta.

 

Sijainen kuoli Jeesuksen puolesta.

 

Tämä on 600 vuotta tapahtumien jälkeen syntynyt erittäin heikko teoria.

 • Väitteelle ei ole minkäänlaista näyttöä ja se on ristiriidassa silminnäköijöiden todistusten kanssa. Kaikki paikallaolleet - opetuslapset, Jeesuksen perhe, roomalaiset sotilaat, Pilatus, eivät ole voineet erehtyä heidän edessään olevasta henkilöstä.

 • Teoria ei selitä, miksi hauta oli tyhjä. Sijaisen olisi pitänyt nousta kuolleista.

 • Teoria ei selitä Jeesuksen ilmestymisiä.

 

Opetuslasten usko innoitti heidät ylosnousemusajatuksensa.

 

- Teorian heikkoutena on, että opetuslasten usko syntyi vasta ylösnousemuksen jälkeen. Ylösnousemus johti uskoon, usko ei johtanut ylösnousemukseen. Opetuslapset olivat hajaantuneet ja peloissaan Jeesuksen kuoleman jälkeen. On epäuskottavaa, että he olisivat keksineet ylösnousemuksen ilman mitään todisteita ja kuolleet tämän uskon puolesta. 

- Teoria ei myöskään selitä tyhjää hautaa. 

- Teoria ei selitä Jeesuksen ilmestymisiä yli 500 henkilölle

- Teoria ei selitä, miksi juutalaiset viranomaiset väittivät, että opetuslapset varastivat ruumiin.

 

Uuden testamentin kirjoittajat kopioivat pakanallisen myytin

 

Tälle teorialle ei myöskään ole asiaperusteita:

 • Tällä teorialla kiistetään Uuden testamentin historiallisuus ja viitataan mytologioihin esim. Mardukista, Adoniksesta ja Osiriksesta. Uusi testamentti kuitenkin eroaa mytologiasta siinä, että se perustuu silminnäkijöiden kertomuksiin ja on sidoksissa historiallisiin henkilöihin, aikoihin ja paikkohin.

 • Myyttiteoria ei selitä tyhjää hautaa.

 • Teoria ei selitä todistuksia ei-kristillisissä lähteissä sekä historiallisia tosiseikkoja. Ensimmäisen vuosisadan juutalaiset ja pakanalliset kriitikot ymmärsivät, että kristityt esittivät historiallisia väitteitä.

 • Roomalaisessa ja kreikkalaisessa monijumalaisessa mytologiassa ei tunneta yhden ainoan Jumalan tuloa ihmiseksi neitseellisen syntymän kautta, fyysistä kuolemaa, jota seurasi fyysinen ylösnousemus. Kreikkalaiset uskoivat uudestisyntymään eri ruumiiseen. Ensimmäinen ei-kristillinen myytti kuolevasta ja ylösnousevasta jumalasta syntyi n. v. 150, yli 100 vuotta tapahtumien jälkeen. UT oli vaikuttanut mytologiaan, ei päinvastoin.

 


Lähteet:

- Evidence that Demands a Verdict. Josh McDowell
- I Don't Have Enough Faith to be an Atheist, Norman L. Geisler & Frank Turek,

 

< Takaisin 8 päättelylinjaan

Silminnäkijöiden todistukset
bottom of page