top of page

Jeesukseen uskovan sisäinen varmuus tarkoittaa tietoisuutta siitä, että hän on Jumalan lapsi ja saanut synnit anteeksi. Se ei siis tarkoita vain vakuuttuneisuutta siitä, että hänen uskonsa ja näkemyksensä on oikea.

Kaikkien ideologioiden ja uskontojen edustajat ovat vakuuttuneita omasta näkökannastaan - mutta vain Jeesuksen kautta voi saada sisäisen varmuuden, että on Jumalan lapsi.

Uskovalla ihmisellä on sisäinen, Pyhän Hengen antama tietoisuus siitä, että hänellä on yhteys Jumalaan ja hänen syntinsä on annettu anteeksi. Se on suora, henkilökohtainen kokemus Jumalasta. Tästä käytetään usein nimitystä "pelastusvarmuus". Uusi testamentti puhuu siitä, (esim. Room. 8:16: "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia") ja uskovien kokemus vahvistaa sen. 

Tämä kokemus ja tietoisuus on uskovalle ihmiselle yksi todistus Jumalan todellisuudesta. Se on Jumalan henkilökohtaista tuntemista ja on itsessään pätevä todistus Jumalasta uskovalle, vaikka hänellä olisi puutteellinen tieto muusta näytöstä ja argumenteista Jumalan todellisuudesta. 

Antropologiassa ja psykologiassa uskonnollisia kokemuksia pidetään psykologisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti samankaltaisina riippumatta siitä, mistä uskonnosta on kysymys. Kuitenkin vain Jeesukseen uskova henkilö voi tietää, miltä tuntuu "uudestisyntyminen" ja "pelastusvarmuus" - ja vain kristinuskon pohjalta ja Pyhän Hengen olemassaolon perusteella voi pätevästi perustella tämän kokemuksen.

 

Ei ole olemassa "ateistista Pyhää Henkeä", joka saisi aikaan vastaavan tietoisuuden.

Lue lisää: Maailmankatsomukset ja kristinusko - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page