top of page
1. Se usko, mihin todistusaineisto  ja erilainen olemassa oleva näyttö viittaavat, on oikea. Se usko, mikä vastaa maailman ja ihmisen tilaa ja selittää asioita kattavimmin ja parhaiten, on oikea. 

Pystymme arvioimaan olemassaolevaa näyttöä ja todistusaineistoa tiedon, terveen järjen ja kokemuksen perusteella. Vastaavalla tavalla arvioimme kaikkea elämään liittyvää, esim. mikä ruoka on syötäväksi kelpaavaa. 

 

Kun katsotaan seuraavaa kolmea peruskysymystä, joilla voidaan arvioida maailmankatsomuksia, kristinusko on selvästi vahvin: 

  • Mikä maailmankatsomus vastaa parhaiten maailman ja ihmisen tilaa?

  • Mikä pystyy selittämään eniten ja parhaiten?

  • Mikä pystyy selittämään sekä hyvän että pahan?    

 

Epäselvyys siitä, mikä usko on oikea tai miten oikean uskon voisi tunnistaa, ei ole todellinen ongelma. Kysymyksessä on usein pikemminkin tekosyy sille, ettei halutakaan selvittää tätä kysymystä. Henkilö, joka sanoo, ettei voi tietää, mikä usko on oikea, ei ehkä ole edes vakavissaan tutkinut asiaa. 

2. Jeesus sanoi: "Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani." (Joh. 7:17)

Kun ihminen saa Jeesuksen kautta yhteyden Jumalaan ja Pyhä Henki saa vaikuttaa hänessä, hän kokee sisimmässään Pyhän Hengen antaman varmuuden ja todistuksen. Tätä tietoisuutta kokemuksen ja jumalayhteyden aitoudesta ei voi selittää niille, joilla sitä ei ole.

Lisää aiheesta: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page