top of page

Maailmankuva (todellisuuskäsitys)

Suomen kielessä on kaksi samantapaista termiä, maailmankuva ja maailmankatsomus, jotka kuitenkaan eivät merkitse samaa. Maailmankuva tarkoittaa todellisuuskäsitystä. Se on maailmaa koskevien, tavalla tai toisella perusteltujen väitteiden järjestelmällinen kokonaisuus. Eri aikakausina ihmisten todellisuuskäsitys on voinut muuttua. Maailmankuva voi olla tieteellinen, arkikokemukseen perustuva, metafyysinen, epätieteellinen, maaginen, uskonnollinen, jos näiden alueiden tieto on merkittävässä osassa todellisuuskäsityksessä. (Prof. Ilkka Niiniluodon määritelmä)

Maailmankatsomus (käsitys todellisuudesta ja arvoista)

Maailmankatsomus sisältää maailmankuvan lisäksi myös käsityksen arvoista ja merkityksistä: Mikä on hyvää, oikeaa ja tavoiteltavaa niin omassa elämässä kuin yhteisössä ja koko ihmiskunnassa? Mikä on elämän tarkoitus? 

Ideologia (aatejärjestelmä)

Ideologia on järjestelmä, joka sisältää uskomuksia, arvoja, ihanteita ja tavoitteita ja muodostaa perustan yhteiskunnalliselle, poliittiselle tai taloudelliselle käsitykselle ja käytännölle. 

Ideologia voi olla tiukempi poliittis-yhteiskunnallinen linja tai väljempi ajattelu- ja toimintatapa.

Ideologiat voivat yhdistyvät eri tavalla maailmankatsomuksiin ja uskontoihin riippuen yhteensopivista osa-alueista.

Uskonto   

"Uskonto" on terminä yhtä laaja kuin "ideologia". Eri uskontojen sisällöt vaihtelevat vastaavalla tavalla kuin eri ideologioiden sisällöt. "Uskontoa" on erittäin vaikea määritellä, koska uskonnot ovat niin erilaisia.

  • Uskontoihin kuuluu yleensä usko tuonpuoleiseen tai yli-inhimilliseen todellisuuteen tai voimaan, joka antaa maailmalle ja elämälle perimmäisen selityksen ja merkityksen.

  • Uskontoihin kuuluu yleensä jumalien, henkien, luonnonvoimien ym. kunnioitus.

  • Uskontoihin kuuluu usein jotakin pyhää: pyhiä tekstejä, paikkoja, pyhiä henkilöitä. 

  • Uskonto antaa yleensä myös eettisen käyttäytymismallin. 

  • Uskonto tarkoittaa yleensä kokonaisen yhteisön uskomusjärjestelmää, joka vaikuttaa kulttuuriin.

Miten termit "maailmankatsomus", "maailmankuva", "uskonto" ja "ideologia" liittyvät kristinuskoon?

  • Kristinusko on "uskonto" siinä mielessä, että se täyttää edellä mainitut uskonnon tuntomerkit (vaikka kristinusko oman käsityksensä mukaan ei olekaan vain "uskonto").

  • Kristinuskossa on tietynlainen maailmankuva.

  • Kristinusko on kaikenkattava maailmankatsomus.

  • Kristinusko ei ole ideologia, koska ideologian käsite ei riitä kattamaan kristinuskon kaikkia osa-alueita. Eri ideologiat ovat eri tavalla yhteensopivia tai yhteensopimattomia kristinuskon sisällön eri osa-alueiden kanssa. 

Lisää aiheesta: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page