top of page

Maailmankatsomuksellisia, ideologisia ja opillisia kysymyksiä ei selvitetä huutoäänestyksellä siten, että enemmistön mielipide olisi katsottava oikeaksi. Kuitenkin on niin, että yleisinhimillinen kokemus ja vuosisatojen aikana karttunut tieto antavat tiettyä pohjaa omien näkemysten arvioimiseksi. Jos pienellä joukolla ihmisiä on näkemys, joka selvästi poikkeaa valtavirrasta ja ihmiskunnan yhteisestä kokemuksesta, todennäköisesti tämä pieni joukko on väärässä.

Tuskin on niin, että jokin opillinen totuus tai oikea raamatunlukutapa on ymmärretty vasta nyt jossain pienessä suuntauksessa ja että tähänastinen teologinen tutkimus olisi ollut siinä suhteessa väärässä.

Tuskin on niin, että se pieni ryhmä ihmisiä, joka uskoo maailmankaikkeuden olevan pelkästään aineellinen, on oikeassa, ja että ihmiskunnan historian ja myös tällä hetkellä elävien ihmisten ylivoimaisesti vallitseva kokemus henkisyydestä, hengellisyydestä ja "yliluonnollisesta" olisi pelkkää harhaa.

Valtaosa ihmiskuntaa on tuskin harhassa ja väärässä - huolimatta siitä, että tiedemaailmassa on tullut valtaan naturalistinen lähestymistapa (eli aineellista maailmaa pidetään itseriittoisena eikä ole muuta ulottuvuutta), ja huolimatta myös siitä, että eri uskonnoissa on keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Eri aikojen ja kulttuurien ihmisillä on kuitenkin yhteinen intuitio (suora kokemus) omasta henkisyydestään, samoin kuin "tuonpuoleisesta", josta ovat peräisin moraaliarvot, kauneus, järjellisyys ja tarkoituksellisuus.

Lue lisää: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page