top of page
Millainen kristinusko on maailmankatsomuksena lyhyesti sanottuna? 

Kristinusko tarjoaa kaikenkattavan maailmanselityksen. Se selittää miten ja miksi maailma ja ihminen ovat olemassa, mikä on ihmisen ongelma ja sen ratkaisu. 

Kristillisessä maailmankatsomuksessa ei ole sisäisiä ristiriitoja eikä aukkoja, vaan siinä kaikki palat osuvat paikoilleen.

Millainen kristinusko on verrattuna muihin uskontoihin? 

Kristinuskossa on erityistä, että se perustuu ajatukseen Jumalan armosta: Kristinuskossa Jumala etsii ihmistä ja on valmistanut tien luokseen, kun muissa jumalauskonnoissa ihminen etsii teitä jumaluuden luokse. 

Kristinuskossa on erityistä myös se, että se perustuu julkisille, todennettaville historian tapahtumille.

Kristinuskossa ei ole kysymys uskonnollisista menoista ja tavoista vaan suhteesta Jumalaan

Vaikka kristinusko on uskonto siinä mielessä, että siinä uskotaan korkeampaan voimaan, sillä on pyhä kirja jne., siinä ei ole kysymys joidenkin uskonnollisten tapojen omaksumisesta vaan henkilökohtaisesta suhteesta Jumalaan. 

Kristinuskossa siis yhdistyvät henkilökohtainen suhde Jumalaan ja maailmankatsomus.

Lue lisää: Maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page