top of page
Mistä maailmankaikkeus ja ihminen ovat tulleet: 

Maailmankaikkeuden, elämän ja ihmisen olemassaolon selitys on iankaikkisesti olemassa oleva aineeton, kaikkivaltias ja kaikkitietävä ja täydellisen hyvä Jumala, joka tahdosta ja luomistyöstä ovat saaneet alkunsa niin fysikaalinen kuin hengellinen todellisuus.

Mikä on ihminen, ja miksi maailma ja ihminen ovat olemassa? 

Ihminen eroaa muista elävistä olennoista siten, että hän on ruumiillis-hengellinen olento, joka muistuttaa henkisiltä ja hengellisiltä ominaisuuksiltaan Jumalaa ja voi olla Häneen yhteydessä. Ihminen on luotu "Jumalan kuvaksi". 

Ihmisellä on persoonallinen, itsestään tietoinen hengellinen olemus (sielu/henki), hän on tietoinen objektiivisesta (yleispätevästä ja muuttumattomasta) hyvästä ja pahasta, hänellä on vapaa tahto ja kyky tehdä riippumattomia moraalisia valintoja (eli hän voi valita omasta tahdostaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä); hän kykenee rakastamaan ja tuntemaan erilaisia aitoja tunteita ja hänellä on luomakunnassa vertaansa vailla olevia tiedollisia kykyjä ja taitoja.

Ihminen on luotu, että hän voisi tuoda Jumalalle kunniaa ja toimia Hänen kanssaan yhteistyössä, ja että hän tuntiessaan Jumalan saisi niin maanpäällisen kuin kuolemanjälkeisen iankaikkisen elämän aikana kokea ainutlaatuista mielekkyyttä, onnea ja täyteyttä. Jokainen ihminen on arvokas kuolemattoman, persoonallisen sielunsa ja Jumalan asettaman tarkoitusperänsä vuoksi. 

Mikä on ihmiskunnan ongelma:

Ihmiskunnan ja yksilöihmisen perimmäinen ongelma on synti (ihmisen vapaasta valinnasta johtuva ero Jumalasta ja Jumalan vastustaminen, joka ilmenee erilaisina pahoina tekoina) ja siitä johtuva syyllisyys Jumalan edessä.

Mikä on ongelman ratkaisu: 

Jumala on tehnyt ihmiselle mahdolliseksi syyllisyydestä vapautumisen ja väärien valintojen anteeksisaamisen siten, että Hän on itse kantanut niiden rangaistuksen. Jeesuksen sijaiskuoleman ansioista ihminen voi elää yhteydessä Hänen kanssaan.

Mikä on kristinuskon keskeinen ero muihin maailmankatsomuksiin nähden: 

Jumalan rakkaus, ihmiseksi syntyminen, sijaiskuolema ja ilman ihmisen omia ansioita tapahtuva pelastuminen sekä elämän muuttuminen Jumalan omasta vaikutuksesta erottavat kristinuskon muista uskonnoista. Yksilöihmisen ja elämän arvolle on kristinuskossa vahvemmat perusteet kuin missään muussa maailmankatsomuksessa.

 

Miksi kristinusko on maailmankatsomuksena vahvempi kuin mikään muu?

Kristillinen maailmankatsomus pystyy selittämään vaikeimmatkin kysymykset, ja siinä kaikki osat sopivat kohdalleen. 

Kristillisen maailmankatsomuksen vahvuus - ja tulikoe, josta se selviää ongelmitta - on se, että kaikille asioille on paikka iankaikkisen, persoonallisen Jumalan hallitsemassa selitysmallissa. Missään muussa maailmankatsomuksessa osat eivät sovi tällä tavalla toisiinsa. Kaikissa muissa on jokin asia, joka jää selittämättä eikä sovi samaan kokonaisuuteen muiden kanssa ja joka siksi pitää sivuuttaa. (Francis A. Schaeffer, He Is There and He Is Not Silent)

Lue lisää: Kristinusko ja muut maailmankatsomukset - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page