top of page
Mistä voi päätellä, että Uuden Testamentin kirjoittajat puhuivat totta?
 

 

Uuden testamentin kirjoittajat viittaavat aikansa yleisesti tunnettuihin tapahtumiin ja henkilöihin.

 

He kertovat itselleen epäedullisia asioita, esittävät itselleenkin ylivoimaisia moraalisesti vaatimuksia, hylkäävät aiemmat pyhät uskomuksensa ja käytäntönsä. He jopa antavat henkensä todistuksensa vahvistukseksi.

 

Valehteluun ei olisi ollut motiivia.

Kirjoittajat olisi heti saatu kiinni valheesta.

 

 

1. He kertovat epäedullisia ja noloja asioita itsestään

 

2. He kertovat Jeesukseen liittyviä negatiivisia asioita ja myös vaikeasti tulkittavia puheita

3. He ottavat mukaan moraalisesti erittäin vaativia opetuksia, joita eivät pysty itsekään noudattamaan.

 

4. Kirjoittajat erottivat tarkoin Jeesuksen sanat omistaan, vaikka olisivat voineet panna hänen sanomikseen sopivia asioita

 

5. Ylösnousemuksen yhteydessä tapahtui yleisesti tunnettuja asioita, joita kirjoittajat eivät olisi voineet keksiä itse

 

6. He ottavat kertomukseensa mukaan yli 30 historiallista, tunnettua henkilöä. 

7. UT:ssa on toisistaan poikkeavia kertomuksia, mikä osoittaa, etteivät kirjoittajat olleet sopineet keskenään yksityiskohdista

 

8. Kirjoittajat haastavat lukijansa tarkistamaan faktoja. 

 

9. Ihmeet kuvataan dokumentaariluontoisesti, ilman legendoille tyypillistä paisuttelua

10. Kirjoittajat hylkäsivät aiemmat pyhät uskonsa ja käytäntönsä ja omaksuivat uudet, joiden vuoksi olivat valmiita vainottaviksi ja kuolemaan.

 


Lähde:

I Don't Have Enough Faith to be an Atheist, Norman L. Geisler & Frank Turek
 

 

 

Takaisin

bottom of page