top of page
Jeesus väitti olevansa Jumala 
 

Uudessa testamentissa on lukuisia kohtia, joissa Jeesus väitti olevansa Jumala ja luvattu Messias.

 

 

- Hän käytti itsestään Jumalan nimeä "Minä olen" 

(kieliopillista muotoa, jonka käyttö oli rajoitettu juuri Jumalan nimeen, joka oli ilmoitettu 2. Mooseksen kirjassa luvussa 3.)

 

a) Joh. 8:56-58. Jeesus sanoi epäuskoisille juutalaiselle: "Ennen kun Abarahm oli, MINÄ OLEN." Tämän kuultuaan juutalaiset halusivat kivittää hänet jumalanpilkasta.

b) Joh. 8:24. "Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka MINÄ OLEN, niin te kuolette synteihin." (Käännöksissä voi olla eri muotoja kielten eroista johtuen.)

c) Joh. 18:4.Kun sotilaat ja papit tulivat Getsemanen puutarhaan pidättämään Jeesusta, hän vastasi heidän kysymykseensä: 'MINÄ OLEN.' Tämän lausuman voimasta he kaatuivat maahan.

 

- Hän sanoi olevansa yhtä Jumalan kanssa 


"Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh 10:30)

 

- Hän väitti tulleensa maailmaan sen ulkopuolelta 


"Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta." (Joh. 8:23)

 

- Hän väitti olleensa Isän kanssa ennen kuin syntyi maailmaan ja palaavansa sinne


"Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö" (Joh:16:28).
"Olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista (Joh. 17:24)

 

- Hän väitti voivansa antaa anteeksi toisten ihmisten syntejä Jumalaa vastaan 


Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi". 
Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään:"Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?" 
Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? 
Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja käy'? 
Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin" - hän sanoi halvatulle - 
"minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Mark 2:5-11
 

- Hän väitti, että suhtautuminen häneen on ratkaisevaa kaikkien ihmisten taivaaseen pääsyn suhteen 


"Joka uskoo häneen (Jumalan Poikaan), sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." Joh. 3:18


- Hän väitti, että Jumalan valtakunta tulee hänen kauttaan. 


"Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi." Matt. 1:15


- Hän väitti, että Vanha testamentti ennustaa juuri hänestä Messiaana

 

"kaiken pitää käymän toteen, mikä minustaon kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." (Luuk. 24:44)
"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta" (Joh. 5:39)


- Hän väitti tulevansa kuolemansa jälkeen takaisin taivaan pilvissä enkelien kanssa ja olevansa ihmiskunnan tuleva tuomari

 

Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mark. 13:26
Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Matt. 16:27
Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Matt. 25:31


- Hän väitti herättävänsä kuolleet

 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Joh. 5:25

 

- Hän käytti itsestään nimitystä "Ihmisen Poika",

 

(Nimitys viittasi yleisesti tunnettuun Danielin kirjan kohtaan Jumala-Messiaasta, jota kansat palvelevat ja palvovat, Dan 7:13-14)

 

- Hän väitti olevansa Hyvä paimen, josta profeetta Hesekiel puhuu.

 

(Hes.34-1-16). Jeesus samaisti näin itsensä Jumalan kanssa, joka ilmoitti olevansa Israelin paimen.

 

- Hän asetti omat sanansa Mooseksen lakiin verrattavaksi uudeksi ilmoitukseksi - "Mutta minä sanon teille"


Joh. 5:21 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion.' 5:22 Mutta minä sanon teille:jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion

 

 

- Hän asetti itsensä Jumalan kanssa samalle tasolle:


Ja sentähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: "Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä". 
Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Joh. 5:16-18

 

- Pappien kuulustelussa hän vastasi myöntävästi väitteeseen, onko hän Jumalan Poika.
Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika." Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." Matt. 26:63-64

 

- Pilatuksen kuulustelussa hän väitti, että hänen valtakuntansa ei ole tästä maailmasta.
Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä". Joh. 18:33-37. 

 


- Hän sanoi keskustelussa samarialaisen naisen kanssa olevansa odotettu Messias.


Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki". 
Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".Joh 4:25-26

 

Siksi häntä syytettiinkin : "Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen."

 

 

 

< Takaisin

bottom of page