top of page

Valtava kopiomäärä vahvistaa Raamatun tekstin aitouden
 

 

Uudesta testamentista on säilynyt valtava määrä kopioita

 

On olemassa yli 24 000 kokonaista tai osittaista Uuden testamentin kopiota (5800 kreikkalaista ja niiden lisäksi latinankieliset ja varhaiset muunkieliset tekstit.) Kopiot ovat erittäin vanhoja, ja niitä voidaan edelleen tutkia.

Uusi testamentti voidaan rekonstruoida myös muista sen ajan kirjoituksista

Koko Uusi testamentti (11 jaetta lukuunottamatta) voidaan lisäksi rekonstruoida kahden ensimmäisen vuosisadan kirkkoisien kirjoituksista ja jumalanpalvelusteksteistä, joita on n. 86000.

 

Poikkeamat käsikirjoituskopioiden välillä ovat minimaalisia

Poikkeamia Uuden Testamentin käsikirjoituskopioiden välillä on n. 150 000. (Riippuen siitä, mitä pidetään poikkeamana, kopioiden välisiä eroavuuksia määrä on useita satoja tuhansia, johtuen juuri siitä, että kopioita on niin paljon.) Kyseessä ovat kuitenkin eroavaisuudet, joilla on tekstin asiasisällön kannalta erittäin vähäinen merkitys:

- Esim. sanajärjestyspoikkeama "Jeesus Kristus" vs. "Kristus Jeesus"
- Puuttuva kirjain
- puuttuva pikkusana

Vain noin 50 tapauksessa poikkeamilla on sisällöllistä merkitystä - mutta ei kuitenkaan vaikutusta oppi- tai moraalisiin kysymyksiin.

99 %:ssa edellä mainituista 150 000 tapauksesta alkuperäinen tekstiasu voidaan eri käsikirjoituksia vertailemalla ja arvioimalla rekonstruoida lähes täydellisellä varmuudella.

Seuraava yksinkertaistettu esimerkki kuvaa tekstien välisten erojen luonnetta. Käsikirjoituksia vertailemalla ei ole vaikea nähdä, mikä on niiden tarkoittama alkuperäinen merkitys.

Käsikirjoitus 1: Jeesus Kristus on koko maaiman Vapahtaja. 
Käsikirjoitus 2: Kristus Jeesus on koko maailman Vapahtaja. 
Käsikirjoitus 3: Jeesus Kristus n koko maailman Vapahtaja.

Käsikirjoitus 4: Jeesus Kristus on kko maailman Vapahtaja.
Käsikirjoitus 5: Jeesus Kristus on koko maailman Vaphtaja.

Käsikirjoituskopioiden valtava määrä helpottaa alkuperäisien merkitysten selvittämistä ja pienentää virhemarginaalia.

Mikään muu antiikin ajan teos ei ole lähelläkään UT:a käsikirjoitusten määrän perusteella.

"Antiikin ajan historiallisten kirjoitusten dokumentointi on äärettömän paljon heikompi kuin Uuden testamentin." (Rene Pache)

Uusi testamentti tuhansine käsikirjoituskopioineen on aivan ylivertainen verrattuna muuhun sen ajan kirjallisuuteen ja dokumentteihin.

Muista sen ajan teoksista on keskimäärin muutama käsikirjoitus.

Muilla antikin ajan teksteillä keskimääräinen aikajakso alkuperäisen tekstin ja vanhimman kopion välillä on yli 1000 vuotta. (Norman Geisler)

Vanhin Uuden testamentin tekstikopio sijoittuu yhden sukupolven sisään alkuperäisestä. Kokonaisia kirjakopioita on 100 vuoden päästä alkuperäisestä. Lähes koko Uuden testamentin kopio on säilynyt alle 200 vuoden sisältä ja koko UT 250 sisältä alkuperäistekstin kirjoittamisesta.

 

Uuden testamentin kopiot ovat myös huomattavasti tarkempia kuin muut sen ajan tekstikopiot. Useista muista sen ajan teksteistä ei ole edes säilynyt riittävästi kopioita, joita voisi vertailla keskenään alkuperäisen muodon selvittämiseksi riittävän hyvin. 

Voidaan täydellä varmuudella sanoa, että Uuden testamentin alkuperäinen sisältö on säilynyt meidän aikaamme asti.


Myös Vanhan testamentin käsikirjoitukset ovat säilyneet tarkasti

Kuolleen meren käsikirjoitukset todistavat, että Vanha Testamentti on säilynyt tarkasti meidän aikaamme asti.

Qumranista v. 1947 löydetyt kirjakääröt ajoittuvat noin 1000 vuotta varhaisemmalle ajalle (vuoteen 150 eKr.) kuin siihen asti olemassa olleet vanhimmat käsikirjoitukset (vuodelta 900).

Kun näitä 1000 vuoden toisistaan erottamia kopioita verrattiin toisiinsa, ilmeni, että ne olivat samanlaiset. Eroavaisuuksia oli erittäin vähän.

 

Esim. Qumranista löydetty kokonainen Jesajan kirja on yli 95%:ssa tekstistä sanasta sanaan identtinen heprealaisen nyky- Raamatun Jesajan kirjan kanssa. Loput 5% koostuivat ilmeisistä kynän liikkeen lipsahduksista tai oikeinkirjoituseroista.

Käsikirjoitusten kopioijat tiesivät kopioivansa Jumalan Sanaa, ja suhtautuivat tehtäväänsä erittäin vastuuntuntoisesti tehden huolellista työtä.


Tällaiset käsikirjoitukset todistavat epäämättömästi, että käytössämme oleva Vanha Testamentti on täsmälleen samanlainen kuin alkuperäinen. 


 

Koko Raamattu on säilynyt luotettavassa muodossa

Kun yhdistetään Uuden ja Vanhan testamentin valtaisa käsikirjoitustodistusaineisto, voidaan sanoa varmuudella, että koko Raamattu on säilynyt täysin luotettavassa ja alkuperäistä vastaavassa muodossa.

Lähde:
- Manuscript Support for the Bible's Reliability by Ron Rhodes
- Manuscript Evidence for the New Testamen by Ron Rhodes
- http://home.earthlink.net/~ronrhodes/Manuscript.html

 

 

< Takaisin

bottom of page