top of page

Raamatun toteutuneita ennustuksia:

Todennäköisyyslaskelmia joidenkin ennustusten sattumanvaraiselle toteutumiselle

 

Raamatun jakeista n. neljäsosa on ennustavia. Sen n. 2500 ennustuksesta 2000 on jo toteutunut. Loput 500 viittaavat tulevaan.

Jos yhden ennustuksen toteutumisen todennäköisyydesksi arvioidaan yksi 10:stä, kaikkien näiden profetioiden sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys olisi 1 luvusta, jossa on 2000 nollaa.

Esimerkkejä toteuneista ennustuksista ja suuntaa-antavista todennäköisyyslaskelmista:

1) Noin 500 eKr. profeetta Daniel ennusti, että Israelin Messias aloittaisi toimintansa 483 vuotta Jerusalemin jälleenrakentamismääräyksen jälkeen (Daniel 9:25-26). Hän ennusti myös, että Messias surmattaisiin ennen Jerusalemin toista tuhoa.

Persian kuningas Artakserkses antoi käskyn Jerusalemin jälleenrakentamisesta heprealaiselle pappi Esralle v. 458 eKr. - ja 483 vuotta myöhemmin Jeesuksen toiminta alkoi Galileassa. (Useimmat historiantutkijat ajoittavat Jeesuksen toiminnan alun kalenterimuutosten vuoksi vuoteen 26. Vuosien 1 eKr ja 1 jkr väli on vain yksi vuosi.) Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui vain muutamaa vuotta sen jälkeen, ja noin 40 vuotta myöhemmin v. 70 Titus tuhosi Jerusalemin.


Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 5:stä.
Laskentaperiaate:
- Messiaan toiminta saattaisi alkaa minä tahansa 5000 vuodesta. Mahdollisuus, että se alkaisi v. 26, on yksi 5000:sta
- Koska Messias olisi Jumala ihmismuodossa, mahdollisuus, että hänet surmattaisiin, on pieni, n. yksi 10:stä.- Mahdollisuus surmatuksi tulemiseen on yhtä suuri ennen tai jälkeen Jerusalemin tuhon, eli yksi 2:sta. Kokonaistodennäköisyyss saadaan laskemalla 5000 x 10 x 2.


2. Noin 700 eKr profeetta Miika ennusti, että Messias syntyy Beetlehemin kylässä. (Miika 5:2). - Beetlehem oli Jeesuksen syntymäkaupunki.


Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys= yksi 10 potenssiin 5:stä


3. 400-luvulla eKr Sakarias ennusti, että Messias kavallettaisiin orjan hinnasta - 30 kappaleesta hopeaa, ja että rahalla ostettaisiin hautausmaa Jerusalemin köyhille muukalaisille (Sakarja 11:12-13).

Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen 30 hopearahasta, ja rahoilla ylipapit päätyivät hankkimaan savenvalajan pelto muukalaisten hautausmaaksi. (Matt 27:3-10).

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 11:sta.

4. 400 vuotta ennen kuin ristiinnaulitsemista alettiin käyttää, sekä kuningas Daavid että profeetta Sakarias ennustivat, että Messias surmattaisiin sillä tavalla. Lisäksi he ennustivat, että hänen ruumiinsa lävistettäisiin eikä hänen luitansa rikotttaisi, vastoin yleistä ristiinnaulitsemisen käytäntöä, Psalmi 22 and 34:20, Sakarja 12:10.

Uuden testamentin kirjoittajat ja historioitsijat vahvistavat, että Jeesus ristiinnaulittiin, ja hänen nopean kuolemansa vuoksi häneltä ei rikottu luita. Hänen kylkeensä iskettiin keihäs varmistamaan, että hän oli kuollut.

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 13:sta
 

5. Jesaja ennusti, että Kyyros-niminen valloittaja tuhoaisi voittamattomalta vaikuttavan Babylonin ja alistaisi valtaansa Egyptin ja suurimman osan tunnettua maailmaa. Tämä sama mies vapauttaisii juutalaiset karkoitetut alueellaan ilman maksua tai lunnaita (Jes. 44:28; 45:1; 45:13). Jesaja ennusti tämän 150 vuotta ennen Kyyroksen syntymää ja 180 vuotta ennen kuin tämä toteutti kaikki ennustuksessa mainitut asiat - ja 80 vuotta ennen kuin juutalaiset karkotettiin.
 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 15:sta
 

6. Suurta Babylonia suojasi paitsi vallihauta, myös kaksinkertainen 330 jalkaa korkea muuri, jonka kumpikin osa oli 90 jalkaa paksu. Kuitenkin kaksi Raamatun profeettaa ennustivat sen valloituksen. Kaupunkia ei jälleenrakennettaisi, kulkijat välttäisivät sen raunioita eikä sen kiviä käytettäisi rakennusaineiksi. (Jesaja 13:17-22, Jeremia 51:26, 43). Kuuluisa linnoituskaupunki tuhoutui tällä tavalla.

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 9:stä
 

7. Jeremia ennusti n. 2600 vuotta sitten Jerusalemin yhdeksän esikaupungin sijainnin ja rakentamisen. Tämä tapahtuisi niihin aikoihin, kun Israelin valtakunta syntyisi uudestaan. (Jeremiah 31:38-40).

Israelin valtio perustettiin v. 1948, ja yhdeksän esikaupunkin rakentaminen on toteuttanut tarkasti ennustuksen.

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 18:sta

 

8. Mooses, Jesaja ja Jeremia ennustivat, että juutalainen kansakunta voitettaisiin kahdesti ja ihmiset vietäisiin pakkosiirtolaisuuteen - ensin Babyloniaan 70 vuodeksi ja sen jälkeen neljännen suuren valtakunnan aikana (Rooma). Mooses ennusti, että toinen valloittaja veisi juutalaisia vankeina Egpytiin laivoilla, myisi tai antaisi heitä orjiksi ympäri maailmaa.

Ennustukset toteutuivat tarkasti, ensin v. 607 eKr ja sitten 70 jKr.
Ennustuksisa mainittiin, että juutalaiset pysyisivät hajotettuina ympäri maailmaa monien sukupolvien ajan, kuitenkaan sulautumatta muihin kansoihin, ja että he vielä palaisivat omaan maahansa perustamaan valtakuntansa uudestaan (5 Moos. 29; Jesaja 11:11-13; Jeremia 25:11; Hosea 3:4-5 and Luke 21:23-24).

Nämä profetiat ulottuvat yli 3500 vuoden takaa meidän päiviimme.

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 20:sta

 

9. Jeremia ja Hesekiel ennustivat, että huolimatta vesivaroistaan ja maansa hedelmällisyydestä, Edomin maa (vastaa osittain nykyistä Jordaniaa) tulisi autioksi joutomaaksi. (Jeremia 49:15-20; Hesekiel 25:12-14).

Maa-alueen nykyinen tila vastaa näitä ennustuksia.

 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 5:stä

 

10. Joosua ennusti, että yksi mies jälleenrakentaisi Jerikon ja että tämän miehen vanhin poika kuolisi rakentamisen alkaessa ja nuorin sen päättyessä. (Joosua 6:26).

Noin 500 vuotta myöhemmin tämä profetia toteutui Hiiel-nimisen miehen ja hänen perheensä kohdalla (1 Kun. 16:33-34).
 

Sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys = yksi 10 potenssiin 7:stä.

 

Koska nämä kaikki tapahtumat ovat toisistaan erillisiä, niiden kaikkien sattumanvaraisen toteutumisen todennäköisyys on yksi 10 potenssiin 108:sta. (Luku saadaan laskemalla potenssiluvut yhteen).

Tätä voi verrata siihen, mikä olisi todennäköisyys sille, että termodynamiika toinen laki toimisi jossain tilanteessa päinvastoin - että esim. polttomoottori jäädyttäisi itsensä tai että lämpö siirtyisi kylmästä kappaleesta kuumaan. Tämä todennäköisyys olisi yksi 10 potenssiin 80:sta.

Pelkästään näiden kymmenen ennustuksen pohjalta Raamattu olisi siis luotettavampi kuin termodynamiikan toinen laki... Vaikka todennäköisyydet arvioitaisiin toisin perustein, ennustusten sattumanvarainen toteutuminen olisi äärettömän pieni.


Lähde: Hugh Ross, Reasons.org
(Rossin artikkelista on tässä päivitetty versio, jossa todennäköisyys on laskettu 13 ennustuksesta)

< Takaisin

 

bottom of page