Raamatun kirjojen sisältö ja kirjoitusajat lyhyesti

LUONNOS

 

VANHA TESTAMENTTI


Viisi Mooseksen kirjaa 

 • 1 Mooseksen kirja  - Maailman ja ihmisen luominen, ihmisen lankeaminen syntiin, ihmisten syntisyys, vedenpaisumus ja sen jälkeinen maan asuttaminen, Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä Iisakin, Jaakobin ja tämän 12 pojan vaiheet ja näiden israelilaisiksi kutsuttujen sukukuntien päätyminen Egyptiin. 

 • 2 Mooseksen kirja  -  Egyptissä kasvaneen ja orjuutetun Israelin kansan vapautuminen Mooseksen johdolla. 

 • 3 Mooseksen kirja  -  Jumalanpalvelusohjeita ja säädöksiä Jumalalle erotetun kansan elämää varten.

 • 4 Mooseksen kirja  -  Israelin kansan vaiheita erämaavaelluksen aikana kohti luvattua Kanaanin maata.

 • 5 Mooseksen kirja  -  Israelille annetun lain esitys toistamiseen kansan johtajuuden siirtyessä Moosekselta Joosualle ennen menoa maahan, jonka Jumala oli luvannut Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen ja johon Aabraham itse perheensä kanssa ei ollut voinut vielä jäädä.


Historialliset kirjat

 • Joosua - Kansan asettuminen luvattuun maahan Joosuan johdolla. 

 • Tuomarien kirja - War with neighboring nations

 • Ruut -   Moabite woman who became part of Israel

 • 1 ja 2 Samuelin kirja -  Lives of Samuel, Saul, and David

 • 1 ja 2 Kuningasten kirja -  Solomon and other kings until the captivity

 • 1 ja 2 Aikakirja - Another account of Israel from Saul to the captivity

 • Esra -    Rebuilding the temple in Jerusalem after captivity

 • Nehemia - Jerusalemin muurien jälleenrakennus Nehemian johdolla, kun kansa palaa 70 vuoden karkotuksesta Babyloniasta.

 • Ester - Jewish woman made queen of Persia during captivity


Runolliset kirjat
Job  - Hurskaasti elänyt mies kohtaa suuria kärsimyksiä ja menetyksiä, kysyy Jumalalta, miksi näin tapahtui ja .
Psalmit -    The songbook of Israel
Sananlaskut -    Jewels of wisdom
Saarnaaja -   A spiritual pilgrimage, seeking the meaning of life
Korkea veisu (Laulujen laulu)   A love song that reflects God’s love for His people
Valitusvirret  Laments the destruction of Jerusalem


Suuret profeetat
Isaiah    Calls Judah to repentance because of their injustice. Comforots them with the news of future restoration and the coming Messiah
Jeremiah    Judah must repent of their unfaithfulness
Ezekiel    Visions of God’s judgment and the future restoration of Jerusalem
Daniel    This prophet confronts Nebuchadnezzar, king of Babylon


Pienet profeetat 
Hoosea - Jumala rakastaa kansaansa, vaikka se ei ole uskollinen hänelle
Jooel -  Herran päivä, tuomion päivä, on tulossa
Aamos - Nuhtelee Israelia ylellisestä elämästä köyhien kustannuksella.
Obadja -   The neighbor nation, Edom, will be punished for invading Judah
Joona -  The prophet flees, is swallowed by a great fish, is rescued by God, and finally takes God’s message to Nineveh
Miika - Reproach for exploitation of the poor and for perversion of the priesthood
Naahum - Ennustaa Niiniven kaupungin tuhon
Habakuk - Profeetta pohtii Jumalan oikeudenmukaisuutta
Sefanja - Judgment of Judah and other nations
Haggai - Encourages the returnees to reconstruct the temple
Sakaria - Näkyjä Visions of the restoration and of the Messiah
Malakia - Syytöksiä pappeja kohtaan

KIRJOITUSAJAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

 

Job - kirjoitusajankohta tuntematon
1 Moos. - 1445-1405 eKr
2 Moos. -  1445-1405 eKr
3 Moos. - 1445-1405 eKr
4 Moos. - 1445-1405 eKr
5 Moos. - 1445- 1405 eKr
Psalmit - 1410-450 eKr, kirjoittajat Daavid (73), Aasaf (12), Koorahin pojat (11), Salomo (2), Eetan (1), Heeman (1), Mooses (1), tuntematon (50)
Joosua - 1405-1385 eKr

Tuomarien kirja - n. 1043 eKr., kirjoittajat Samuel, Natan ja Gaad
Ruut - n. 1030-1010 eKr
Laulujen laulu -  971-965 eKr, Salomo (ei tiedetä varmuudella)
Sananlaskut - n. 971-686 eKr Salomo (29), Agur (1), Lemuel (1)
Saarnaaja - 940-931 eKr (Kirja liittyy Salomoon, mutta tekijästä ei varmuuutta.)
1 Samuel - 931-722 eKr
2 Samuel - 931-722 eKr
Obadja - n. 850-840 eKr
Jooel - n. 835-796 eKr
Joona - n. 775 eKr
Aamos - n. 750 eKr
Hoosea - n. 750-710 eKr
Miika - 735-710 eKr
Jesaja - 700-681 eKr
Naahum - n. 650 eKr
Sefanja - 635-625 eKr
Habakuk - 615-605 eKr
Hesekiel 590-570 eKr
Valitusvirret - 586 eKr, kirjoittaja Jeremia
Jeremia 586-570 eKr
1 Kuningasten kirja - 561-538 eKr, kirjoittaja Jeremia
2 Kuningasten kirja - 561-538 eKr, kirjoittaja Jeremia
Daniel - 536-530 eKr
Haggai - n. 520 eKr.
Sakaria - 480-470 eKr
Esra - 457-444 eKr

Nehemia - n. 450 eKr, kirjoittajat Esra ja Nehemia
1 Aikakirja - 450-430 eKr, Esra
2 Aikakirja - 450-430 eKr, Esra
Ester - 450-331 eKr
Malakia - 433-424 eKr

Kaavio: Logoi.org

UUSI TESTAMENTTI

 

THE GOSPELS AND ACTS

Matteus (Jeesuksen opetuslapsi, yksi kahdestatoista apostolista, entinen veronkerääjä) kirjoitti erityisesti juutalaisille lukijoille ja osoitti heille, että Jeesus oli Vanhan testamentin profetioiden ennustama Messias.

Markus (Jeesuksen opetuslapsen, apostoli Pietarin avustaja) kirjoitti ennen kaikkea ei-juutalaisille lukijoille, todennäköisesti Roomassa. Hänen kertomuksensa on tiiviimpi ja siinä korostuu toiminta. 

Luukas (Paavalin kreikkalaissyntyinen työtoveri, ammatiltaan lääkäri) kirjoitti sekä evankeliumin että sen jatkoksi Apostolien teot. Kirjoitushankkeen ja kirjan levittämien tukija oli Teofilus-niminen henkilö, jolle kumpikin kirja on ajan tavan mukaan osoitettu. Luukkaan kuvaus on pitempi ja sisältää paljon yksityiskohtia. Se oli kirjoitettu paitsi uskon vahvistukseksi, myös korjaamaan joitakin vääriä tietoja, joita oli liikkeellä Jeesuksesta ja kristityistä.

 

Johannes (Jeesuksen opetuslapsi, yksi kahdestatoista apostolista) kirjoitti teologisemmasta näkökulmasta korostaen erityisesti sitä, että Jeesus on Jumalan Poika. Hänen kertomuksessaan on monia tapahtusanottu luvussa 20, jakeissa 30-31: "Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; 31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä."

Apostolien teot on Luukkaan kirjoittama kuvaus evankeliumin julistuksesta ja tapahtumista Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta seuraavina vuosina. 

UUDEN TESTAMENTIN KIRJOJEN KIRJOITUSAJAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

 • Jaakobin kirje v. 44-49

 • Galatalaiskirje v. 49-50

 • Matteuksen evankeliumi v. 50-60

 • Markuksen evankeliumi v. 50-60

 • 1 Tessalonikalaiskirje v. 51

 • 2 Tessalonikalaiskirje v. 51-52

 • 1 Korinttolaiskirje v. 55

 • 2 Korinttolaiskirje v. 55-56

 • Roomalaiskirje v. 56

 • Luukkaan evankeliumi v. 60-61

 • Efesolaiskirje v. 60-62

 • Filippiläiskirje v. 60-62

 • Kirje Filemonille v. 60-62

 • Kolossalaiskirje v. 60-62

 • Apostolien teot v.  62

 • 1 Timoteuskirje v. 62-64

 • Kirje Tiitukselle v. 62-64

 • 1 Pietarin kirje v. 64-65

 • 2 Timoteuskirje v. 66-67

 • 2 Pietarin kirje v. 67-68

 • Heprealaiskirje v. 67-69

 • Juudan kirje v. 68-70

 • Johanneksen evankeliumi v. 80-90

 • 1 Johanneksen kirje v. 90-95

 • 2 Johanneksen kirje v. 90-95

 • 3 Johanneksen kirje v. 90-95

 • Ilmestyskirja v. 94-96

Lähteet ja lisätietoa: 

Logoi.org

Biblestudytools.com