top of page

Raamatun kirjojen sisältö ja kirjoitusajat lyhyesti

 

VANHA TESTAMENTTI


Viisi Mooseksen kirjaa 

 • 1 Mooseksen kirja  - Maailman ja ihmisen luominen, ihmisen lankeaminen syntiin, ihmisten syntisyys, vedenpaisumus ja sen jälkeinen maan asuttaminen, Aabrahamin ja hänen jälkeläistensä Iisakin, Jaakobin ja tämän 12 pojan vaiheet ja näiden israelilaisiksi kutsuttujen sukukuntien päätyminen Egyptiin. 

 • 2 Mooseksen kirja  -  Egyptissä kasvaneen ja orjuutetun Israelin kansan vapautuminen Mooseksen johdolla. 

 • 3 Mooseksen kirja  -  Jumalanpalvelusohjeita ja säädöksiä Jumalalle erotetun kansan elämää varten.

 • 4 Mooseksen kirja  -  Israelin kansan vaiheita erämaavaelluksen aikana kohti luvattua Kanaanin maata.

 • 5 Mooseksen kirja  -  Israelille annetun lain esitys toistamiseen kansan johtajuuden siirtyessä Moosekselta Joosualle ennen menoa maahan, jonka Jumala oli luvannut Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen ja johon Aabraham itse perheensä kanssa ei ollut voinut vielä jäädä.


Historialliset kirjat

 • Joosua - Israelin kansan asettuminen luvattuun maahan Joosuan johdolla. 

 • Tuomarien kirja - Israelin sotia ympäröivien kansojen kanssa

 • Ruut - Mooabilainen nainen tuli Israelin kansan keskelle 

 • 1 ja 2 Samuelin kirja -  Samuelin, Saulin ja Daavidin elämät

 • 1 ja 2 Kuningasten kirja -  Salomon ja muiden kuninkaiden aika pakkosiirtolaisuuteen asti

 • 1 ja 2 Aikakirja - Toinen kuvaus Israelin tapahtumista kuningas Saulista pakkosiirtolaisuuteen asti

 • Esra - Jerusalemin temppelin jälleenrakennus pakkosiirtolaisuuden jälkeen

 • Nehemia - Jerusalemin muurien jälleenrakennus Nehemian johdolla, kun kansa palaa 70 vuoden karkotuksesta Babyloniasta.

 • Ester - Juutalaisesta naisesta tuli Persian kuningatar pakkosiirtolaisuuden aikana


Runolliset kirjat

 • Job  - Hurskaasti elänyt mies kohtaa suuria kärsimyksiä ja menetyksiä, kysyy Jumalalta, miksi näin tapahtui ja .

 • Psalmit -    Israelin laulukirja

 • Sananlaskut - Viisaita opetuksia ja ajatuksia

 • Saarnaaja - Hengellistä etsintää, elämän tarkoituksen pohtimista

 • Korkea veisu (Laulujen laulu) - Morsiamen ja sulhasen rakkauden kuvaus

 • Valitusvirret: - Murhe Jerusalemin tuhon vuoksi

 

Suuret profeetat

 • Jesaja - Kutsu Juudan valtakunnalle parannukseen kansan vääryyksien vuoksi. Lohdutuksen sanoja: tuleva uudistus, uusi valtkaunta ja Messiaan vuoksi.

 • Jeremia - Juudan kansan on tehtävä parannus 

 • Hesekiel - Ilmestyksiä Jumalan tuomiosta ja Jerusalemin tulevaisuudesta

 • Daniel - Sanoja Babylonian kuningasta Nebukadnessaria vastaan. Profetioita tulevista ajoista.


Pienet profeetat 

 • Hoosea - Jumala rakastaa kansaansa, vaikka se ei ole uskollinen hänelle

 • Jooel -  Herran päivä, tuomion päivä, on tulossa

 • Aamos - Nuhtelee Israelia ylellisestä elämästä köyhien kustannuksella.

 • Obadja -  Ennustus tuomiosta naapurikansalle Edomille Juudaan hyökkäämisen vuoksi

 • Joona -  Profeetta pakenee epämieluisaa julistustehtävää, joutuu suuren kalan nielemäksi, mistä Jumala pelastaa hänet, ja tämän jälkeen hän julistaa Niinivessä Jumalan antaman sanan.

 • Miika - Nuhtelua köyhien sortamisen ja papiston rappion vuoksi

 • Naahum - Ennustaa Niiniven kaupungin tuhon

 • Habakuk - Profeetta pohtii Jumalan oikeudenmukaisuutta

 • Sefanja - Juudan ja muiden kansojen tuomio

 • Haggai - Rohkaisua pakkosiirtolaisuudesta palanneille temppelin rakentamiseksi

 • Sakaria - Näkyjä tulevasta uudistumisen ajasta ja Messiaasta

 • Malakia - Syytöksiä pappeja kohtaan

KIRJOITUSAJAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

 

 • Job - kirjoitusajankohta tuntematon

 • 1 Moos. - 1445-1405 eKr

 • 2 Moos. -  1445-1405 eKr

 • 3 Moos. - 1445-1405 eKr

 • 4 Moos. - 1445-1405 eKr

 • 5 Moos. - 1445- 1405 eKr

 • Psalm
  it - 1410-450 eKr, kirjoittajat Daavid (73), Aasaf (12), Koorahin pojat (11), Salomo (2), Eetan (1), Heeman (1), Mooses (1), tuntematon (50)

 • Joosua - 1405-1385 eKr

 • Tuomarien kirja - n. 1043 eKr., kirjoittajat Samuel, Natan ja Gaad

 • Ruut - n. 1030-1010 eKr

 • Laulujen laulu -  971-965 eKr, Salomo (ei tiedetä varmuudella)

 • Sananlaskut - n. 971-686 eKr Salomo (29), Agur (1), Lemuel (1)

 • Saarnaaja - 940-931 eKr (Kirja liittyy Salomoon, mutta tekijästä ei varmuuutta.)

 • 1 Samuel - 931-722 eKr

 • 2 Samuel - 931-722 eKr

 • Obadja - n. 850-840 eKr

 • Jooel - n. 835-796 eKr

 • Joona - n. 775 eKr

 • Aamos - n. 750 eKr

 • Hoosea - n. 750-710 eKr

 • Miika - 735-710 eKr

 • Jesaja - 700-681 eKr

 • Naahum - n. 650 eKr

 • Sefanja - 635-625 eKr

 • Habakuk - 615-605 eKr

 • Hesekiel 590-570 eKr

 • Valitusvirret - 586 eKr, kirjoittaja Jeremia

 • Jeremia 586-570 eKr

 • 1 Kuningasten kirja - 561-538 eKr, kirjoittaja Jeremia

 • 2 Kuningasten kirja - 561-538 eKr, kirjoittaja Jeremia

 • Daniel - 536-530 eKr

 • Haggai - n. 520 eKr.

 • Sakaria - 480-470 eKr

 • Esra - 457-444 eKr

 • Nehemia - n. 450 eKr, kirjoittajat Esra ja Nehemia

 • 1 Aikakirja - 450-430 eKr, Esra

 • 2 Aikakirja - 450-430 eKr, Esra

 • Ester - 450-331 eKr

 • Malakia - 433-424 eKr

Kaavio: Logoi.org

UUSI TESTAMENTTI

 

Evankeliumit ja Apostolien teot

Matteus (Jeesuksen opetuslapsi, yksi kahdestatoista apostolista, entinen veronkerääjä) kirjoitti erityisesti juutalaisille lukijoille ja osoitti heille, että Jeesus oli Vanhan testamentin profetioiden ennustama Messias.

Markus (Jeesuksen opetuslapsen, apostoli Pietarin avustaja) kirjoitti ennen kaikkea ei-juutalaisille lukijoille, todennäköisesti Roomassa. Hänen kertomuksensa on tiiviimpi ja siinä korostuu toiminta. 

Luukas (Paavalin kreikkalaissyntyinen työtoveri, ammatiltaan lääkäri) kirjoitti sekä evankeliumin että sen jatkoksi Apostolien teot. Kirjoitushankkeen ja kirjan levittämien tukija oli Teofilus-niminen henkilö, jolle kumpikin kirja on ajan tavan mukaan osoitettu. Luukkaan kuvaus on pitempi ja sisältää paljon yksityiskohtia. Se oli kirjoitettu paitsi uskon vahvistukseksi, myös korjaamaan joitakin vääriä tietoja, joita oli liikkeellä Jeesuksesta ja kristityistä.

 

Johannes (Jeesuksen opetuslapsi, yksi kahdestatoista apostolista) kirjoitti teologisemmasta näkökulmasta korostaen erityisesti sitä, että Jeesus on Jumalan Poika. Hänen kertomuksessaan on monia tapahtusanottu luvussa 20, jakeissa 30-31: "Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; 31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä."

Apostolien teot on Luukkaan kirjoittama kuvaus evankeliumin julistuksesta ja tapahtumista Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta seuraavina vuosina. 

UUDEN TESTAMENTIN KIRJOJEN KIRJOITUSAJAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

 • Jaakobin kirje v. 44-49

 • Galatalaiskirje v. 49-50

 • Matteuksen evankeliumi v. 50-60

 • Markuksen evankeliumi v. 50-60

 • 1 Tessalonikalaiskirje v. 51

 • 2 Tessalonikalaiskirje v. 51-52

 • 1 Korinttolaiskirje v. 55

 • 2 Korinttolaiskirje v. 55-56

 • Roomalaiskirje v. 56

 • Luukkaan evankeliumi v. 60-61

 • Efesolaiskirje v. 60-62

 • Filippiläiskirje v. 60-62

 • Kirje Filemonille v. 60-62

 • Kolossalaiskirje v. 60-62

 • Apostolien teot v.  62

 • 1 Timoteuskirje v. 62-64

 • Kirje Tiitukselle v. 62-64

 • 1 Pietarin kirje v. 64-65

 • 2 Timoteuskirje v. 66-67

 • 2 Pietarin kirje v. 67-68

 • Heprealaiskirje v. 67-69

 • Juudan kirje v. 68-70

 • Johanneksen evankeliumi v. 80-90

 • 1 Johanneksen kirje v. 90-95

 • 2 Johanneksen kirje v. 90-95

 • 3 Johanneksen kirje v. 90-95

 • Ilmestyskirja v. 94-96

Lähteet ja lisätietoa: 

Logoi.org

Biblestudytools.com

bottom of page