top of page
Todistaako marttyyrius, että kristinusko on totta?
Marttyyrikuolema ei itsessään todista uskomusta todeksi


Miljoonat kristityt ovat historian kuluessa kuolleet uskonsa puolesta. Mutta voiko marttyyrius todistaa, että kristinusko on totta? Ovathan monien muiden uskontojen ja aatteiden edustajat olleet yhtä lailla valmiita kuolemaan uskonsa tai ideologiansa puolesta. Ja eiväthän monet kristityt edes olisi valmiita kuolemaan uskonsa puolesta.

Entä mitä todistaa se, että apostolit olivat valmiita kuolemaan uskonsa tähden? Onhan pääteltävissä perimätiedon perusteella, että lähes kaikki Jeesuksen apostolit ja Paavali todennäköisesti kärsivät marttyyrikuoleman. Tälle perustuu usein käytetty argumentti, että apostolit kertoivat totuuden siitä, mitä he olivat nähneet, koska he eivät olisi olleet valmiita kärsimään ja kuolemaan valheen vuoksi.

Ateisti Richard Packham kirjoittaa artikkelissaan, että argumentti, jonka mukaan valmius kärsiä marttyyrikuolema todistaa uskomuksen totuuden, on kehäpäätelmä. Hän sanoo:


“Päättely on selvästikin seuraavanlainen:


1. Jos X:n uskomus on tosi, X on valmis antamaan henkensä sen puolesta.
2. X antoi henkensä uskomuksensa puolesta.
3. Siksi X:n uskomus on tosi.

Tämä looginen virhepäätelmä on tekniseltä nimeltään takajäsenen vahvistaminen (Affirming the Consequent), ja monet kristityt apologistit syyllistyvät siihen. Mutta yksinkertaisesti korvaamalla X:n kenellä hyvänsä, joka on antanut henkensä aatteensa tähden, voi nähdä, kuinka absurdi tällainen päättely on. (Laita X:n paikalle esim. Joseph Smith, David Koresh, Jim Jones, Savonarola, Giordano Bruno, Michael Servetus, John D. Lee, Hitler, Julianus Luopio... heitä on tuhansia ja tuhansia.)” (http://packham.n4m.org)
 

Jos argumentti on sellaisessa muodossa kuin Packham esittää, hän on toki aivan oikeassa. Jos X on kuka tahansa ja uskomus mikä tahansa, siihen uskovan henkilön marttyyrikuolema ei tietenkään todista väärää uskomusta todeksi. Onhan marttyyreita, jotka ovat kuolleet vastakkaisten ja keskenään ristiriitaisten uskomusten puolesta. Ne eivät kaikki voi mitenkään olla totta marttyyrien vilpittömyydestä ja itsensä uhraamisesta huolimatta.

Michael Licona toteaa kirjassaan "The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach":

 

"Kukaan ei kyseenalaista itsensä räjäyttävän islaminuskoisen itsemurhaterroristin tai itsensä poliittiseksi vastalauseeksi julkisesti polttavan buddhalaisen munkin vakaumuksen vilpittömyyttä. Nämä äärimmäiset teot eivät todista, että se, mihin he uskovat, on totta, mutta heidän valmiutensa kuolla osoittaa, että he ovat vilpittömästi vakuuttuneita uskomustensa paikkansapitävyydestä." (s. 370)
 

Apostolien marttyyriudella on kristinuskon kannalta kuitenkin todistusarvoa, joka perustuu oikealle argumentille, mistä lisää seuraavassa.

 

Oman silminnäkijätodistuksen puolesta kuolemisella
on merkitystä väitteen totuusarvon kannalta

 

Apologisti J. Warner Wallace toteaa videokommentaarissaan samaa kuin Licona ja lisää, että olennaista apostolien todistuksessa oli se, että kysymyksessä oli silminnäkijätodistus:


"Jos minä tänä päivänä kuolisin kristittynä uskoni puolestani, se ei todistaisi mitään kristinuskon totuudellisuudesta. Sillä ei olisi yhtään mitään todistusarvoa. Mutta jos olisin silminnäkijätodistaja ja olisin valmis kuolemaan sen puolesta, mitä sanon nähneeni, sillä olisi merkittävä todistusarvo. Apostolit olivat silminnäkijätodistajia.” (www.str.org)

 

Siis se, että silminnäkijätodistajat, joilla on ensi käden tietoa, olivat valmiita kärsimään ja kuolemaan oman henkilökohtaiseen väitteensä ja todistuksensa puolesta, on merkityksellistä.

Heidän valmiutensa kuolla sen puolesta, mitä todistavat nähneensä, ei silti sinänsä todista sitä, että kristinusko on totta. Kristinuskon totuudellisuus perustuu muille todisteille ja sitä arvioidaan samoin perustein kuin muita maailmankatsomuksia. Mutta silminnäkijöiden valmius kuolla todistaa sen, että heidän vakaumuksensa ja uskonsa siihen, mitä he olivat nähneet, oli niin vahva, että he olivat valmiita kärsimyksiin ja kuolemaan.

Michael Licona jatkaa:


"Meidän aikamme marttyyrien ja marttyyrikuoleman kärsineiden apostolien välillä on merkittävä ero. Ne, jotka tänä päivänä kuolevat uskonsa tähden, toimivat pelkästään sen perusteella, että luottavat toisten ihmisten heille välittämän uskon sisältöön.

Mutta uskonsa tähden kuolleilla apostoleilla oli oma ensikäden todistus, että he olivat henkilökohtaisesti nähneet ylösnousseen Jeesuksen. Nykyajan marttyyrit kuolevat sen puolesta, minkä uskovat olevan totta. Jeesuksen opetuslapset kärsivät ja olivat valmiita kuolemaan sen puolesta, minkä tiesivät olevan totta." (Mp.)
 

Kärsivätkö apostolit varmasti marttyyrikuoleman?


Kuinka varmaa sitten on perimätieto apostolien marttyyrikuolemista? Wallace toteaa samassa kommentaarissa, että on olemassa luotettavuudeltaan eriasteista mutta ei täysin varmaa perimätietoa heidän kuolemistaan. Historiallisen tutkimustavan näkökulmasta on kuitenkin huomionarvoista se, ettei kristillisissä tai ei-kristillisissä lähteistä ole olemassa vastakkaista perimä- tai muuta tietoa, jonka mukaan apostolit olisivat eläneet pitkän, rauhallisen elämän.

Eniten tietoa on Paavalin ja Pietarin kuolemasta. Krisitty historioitsija Eusebius (260–339) kirjoittaa keisari Nerosta ja näiden apostolien kuolemasta seuraavasti:


"Näin julkisesti osoittamalla itsensä ensimmäiseksi Jumalan vihollisten joukossa, hän ryhtyi raa’asti murhaamaan apostoleita. Sen vuoksi on kirjattu, että Paavali mestattiin Roomassa ja että Pietari samoin ristiinnaulittiin Neron aikana. Tätä tietoa Pietarista ja Paavalista tukee se, että heidän nimensä ovat säilyneet noilla paikoilla olevilla haudoilla tähän päivään asti.2 (Church History, Book 2, 25.5)
 

Uuden testamentin kirjoituksista ilmenee, että Paavali oli valmis kuolemaan uskonsa tähden:

Apt. 21:13 "Sillä minä olen valmis, en ainoastaan käymään sidottavaksi vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden."

Fil. 1:20-21 "-- minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto."

 

Jo valmius marttyrikuolemaan silminnkijätodistuksen puolesta on merkittävää

 

Michael Licona toteaa, että vaikka apostolit eivät olisi kärsineetkään marttyyrikuolemaa, heidän valmiutensa vaarantaa henkensä uskonsa tähden on todistus heidän henkilökohtaisen ensikäden todistuksensa ja uskonsa aitoudesta:

 

"Voi kysyä, onko todennäköistä, että opetuslapset kärsivät ja/tai kuolivat uskonsa tähden omasta tahdostaan Mitä jos heitä vangittiin, kidutettiin ja surmattiin, vaikka he ehkä olivat sanoutuneet irti uskomuksistaan?

– Tämä on epätodennäköistä. He tiesivät hyvin, että Jeesuksen julkinen tunnustaminen ylösnousseeksi Herraksi tietyissä tilanteissa ja paikoissa todennäköisesti johtaa kärsimyksiin ja jopa kuolemaan. Tunnustuksen ja toiminnan jatkaminen näissä oloissa osoitti heidän valmiutensa kärsimyksiin ja kuolemaan, vaikka tällainen kohtalo ei olisi heidän osakseen tullutkaan." (Mts. 370)

 

William Craigin mukaan on vaikeaa kuvitella, kuinka sellainen oppinut henkilö kuin Paavali, joka oli fariseus, perehtynyt juutalaiseen teologiaan ja kreikkalaiseen filosofiaan ja kaiken lisäksi oli itse vainonnut ja surmauttanut krisittyjä näiden uskon vuoksi, olisi äkkiä alkanut elää itsepetoksessa ja altistanut itsensä suunnattomiin kärsimyksiin (2 Kor. 11:23-27) ja lopulta kuolemaan tämän saman uskon vuoksi.


“Hän jätti kaiken ja hänestä tuli kristitty lähetystyöntekijä, koska eräänä päivänä, kun hän oli matkalla Damaskoon vangitsemaan kristittyjä, hän näki ilmestyksen Jeesuksesta. (1 Kor. 9.1; Gal. 1:13-17).“

“Kaikkien ylösnousseen Jeesuksen ilmestymisten joukossa Paavalin kokemuksella on ehkä parhaat historialliset todisteet. Siitä on Apostolien teoissa kolme kuvausta, ja siihen on useita viittauksia kiistattaomasti aidoissa Paavalin kirjeissä. On historiallisesti varmaa, että tällainen tapahtuma tapahtui.” (www.reasonablefaith.org)

 

Apostolien valmius kärsiä ja kuolla todistaa heistä, että he eivät valehdelleet silminnäkijätodistuksestaan


Melinda Pennerin mukaan apostolien valmiudella kuolla uskonsa puolesta voi kumota väitteen, että apostolit olisivat valehdelleet ja keksineet itse sen, mitä väittivät nähneensä. Ihmiset eivät halua kuolla keksityn valheen puolesta, mutta he voivat olla valmiita kuolemaan sen puolesta, minkä vahvasti uskovat ja tietävät olevan totta.

 

“Muidenkin uskontojen kannattajilla voi olla vahvoja vakaumuksia. Se, että hekin voivat olla valmiita kuolemaan uskonsa vuoksi ei kuitenkaan tee tyhjäksi apostolien marttyyrikuoleman merkittävyyttä heidän todistuksensa vahvistajana. Myöskään se, että monet kristityt eivät ole valmiita kuolemaan uskonsa puolesta, ei tee tyhjäksi apostolien uskoa koskevaa argumenttia.

Apostolien marttyyriydelle perustuva argumentti on olennainen vain heidän osaltaan ja koskee niitä, jotka henkensä kustannuksella välittivät eteenpäin sanoman siitä, mitä sanoivat nähneensä. Se ei ole todistus kristinuskon totuudesta vaan siitä, että apostolit eivät valehdelleet. Ja siksi se on yksi historiallinen todiste Jeesuken kuoleman ja ylösnousemuksen puolesta.”

 


Argumentti apostolien marttyyriuden todistusarvosta on oikeassa muodossaan siis seuraava:

 

1. Jos joku tietää uskonnollisen todistuksensa valheelliseksi, hän ei todennäköisesti ole valmis kärsimään ja kuolemaan sen levittämisen puolesta.

2. Apostolit olivat valmiita kärsimään ja kuolemaan uskonnollisen todistuksensa ja sen levittämisen puolesta.

3. Siksi on erittäin epätodennäköistä, että apostolien todistus olisi valheellinen.

 


________

LÄHTEET:

Craig, William Lane, Commentary at http://www.reasonablefaith.org/repelled-by-paul#ixzz2l8Dm5XBh

Eusebius Pamphilius: Church History, Book 2, 25.5 http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.vii.xxvi.html

Licona, Michael, 2010. "The Resurrection of Jesus: A New Historiographical Approach" Printed in the United States of America: InterVarsity Press

Packham, Richard, 2002. http://packham.n4m.org/martyrs.htm

Penner, Melinda. Blog post on March 31, 2010. Stand to Reason, www.str.org

Wallace, J. Warner. Video commentary “How Do We Know the Apostles Died As Martyrs?”. March 31, 2013. Stand to Reason. http://www.str.org/blog/how-do-we-know-the-apostles-died-as-martyrs-video#.Uovg9ieFd_Y< Takaisin

 

bottom of page