top of page

Maailmankaikkeuden uskomattoman tarkka hienosäätö on edellytys sen ja elämän olemassaololle

 

 

Kun puhutaan siitä, että maailma on suunnittelun tulosta, sillä ei tarkoiteta pelkästään sitä, miten elämä ympärillämme on rakennettu ja  toimii.

 

Nykyään yhä useammin viitataan luonnonvakioiden äärettömän tarkkaan hienosäätöön.

 

Jos fysiikan lait ja vakiot
– esim. valon nopeus ja painovoima -
olisivat hivenenkin erilaisia,
elämää ainakaan sellaisena kuin
me sen tunnemme ei voisi olla.

Mahdollisuus sille, että maailmankaikkeus voisi olla otollinen elämälle,
on liian pieni, että sen voisi edes käsittää tai laskea.

 

Stephen Hawking on arvioinut, että jos maailmankaikkeuden laajeneminen sekuntia alkuräjähdyksen jälkeen olisi yhden sadastatuhannes miljoonas miljoonasosan verran erilainen, maailmankaikkeus olisi romahtanut tulipalloksi.

 

Brittiläinen fyysikko P. C. W. Davies on laskenut, että mahdollisuus sille, että alkuräjähdyksen jälkeen olisi syntynyt olosuhteet, joissa myöhemmin olisi voisi syntyä tähtiä, joita ilman taas planeetat eivät voi olla olemassa, on yhden suhde lukuun, jossa ykköstä seuraa tuhat miljardia miljardia nollaa.

Davies arvioi myös, että jos painovoiman ero nykyiseen olisi ainoastaan 1 / 10 sadanteen potenssiin, maailmankaikkeudessa ei voisi olla elämää.

 

Ei ole mitään fysikaalista syytä, miksi nämä ja useat muut suureet olisivat ne, mitkä ne ovat. Ei myöskään riitä, että kukin vakio on tietynlainen - myös niiden keskinäisten suhteiden täytyy olla juuri oikeat. Nyt näitä oikeaan osuneita arvoja 128. 

Epätodennäköisyys kertautuu epätodennäköisyydellä, kunnes valtavia epätodennäköisyyslukuja on mahdotonta käsittää.

Sillä, että maailmankaikkeus on hienosäädetty elämän sallivaksi, voi olla vain kolme selitystä:

1. Välttämättömyys - eli että maailmankaikkeus ei voisi olla muunlainen kuin elämää salliva ja luonnonvakioiden on fysikaalisten syiden vuoksi pakko olla tällaisia. Nämä arvot eivät kuitenkaan ole määräytyneet luonnonlakien vuoksi. Maailmankaikkeus, jossa elämä ei ole mahdollinen, olisi ollut moninverroin todennäköisempi.

 

2. Sattuma. Kuten edellämainitut, pelkästään joitakin arvoja koskevat laskelmat osoittavat, sattuma on poissuljettu vaihtoehto.

3. Suunnitelma. Johtopäätös, että ylivertainen äly on luonut maailmankaikkeuden ja hienosäätänyt sen elämää ja ihmistä varten, on paras selitys. 

Monia maailmankaikkeuksia?

 

Olemattomalle todennäköisyydelle luonnonvakioiden asettumiselle kohdalleen on yritetty luoda jonkinlainen matemaattinen todennäköisyys siten, että on oletettu mahdollisesti ääretön määrä maailmankaikkeuksia. Meidän maailmankaikkeudessamme tämä äärettömän pieni todennäköisyys olisi toteutunut.

 

Rinnakkaisista maailmankaikkeuksista ei kuitenkaan ole tieteellistä näyttöä eikä tiede ottanut niitä vakavasti, kunnes ainoaksi vaihtoehdoksi osoittautui se, että maailmankaikkeudella on oltava Luoja. Toisten maailmankaikkeuksien olemassaolo on pelkästään uskon asia. 

 

William Craig toteaa:
"Jos maailmankaikkeus sisältää loputtoman määrän rinnakkaisia satunnaisia maailmankaikkeuksia, tällöin mitä tahansa, mille on olemassa pienikin todennäköisyys, voisi tapahtua jossain. 

 

Mutta millä perusteella pitäisi olettaa, että rinnakkaisia maailmankaikkeuksia olisi ääretön määrä - varsinkin kun todellisuuden objekteja ei voi olla olemassa aktuaalisen ääretöntä määrää? Ja millä perusteella pitäisi olettaa, että maailmankaikkeudet olisivat satunnaisia. 

Pelkkä monen maailmankaikkeuden oletus ei riitä. Pitää olettaa samalla niin paljon muitakin ehtoja, että kysymyksessä on jumaluskoon verrattava oletus."
 

Ajatus monista maailmankaikkeuksista on kestämätön myös siinä tapauksessa, että mekanismin, joka pystyy tuottamaan tällaisen maailmojen kokonaisuuden, on itsessään oltava hienosäädetty.

Miljardien maailmankaikkeuksien teoria ei siksi poista ongelmaa, miten kaikki on syntynyt.

Useista maailmankaikkeuksista ei ole
mitään tieteellistä näyttöä:

niitä ei ole havaittu,
niitä ei voi tutkia tai 
mitata
eikä niiden olemassaoloa todistaa 

 

Maailmankaikkeuksien syntyjärjestelmän itsensä

pitäisi olla hienosäädetty,

ja se tarvitsee selityksen olemassaololleen.

"Tieteellisen työnä kautta olen tullut siihen johtopäätökseen ja uskon yhä vahvemmin, että aineellinen universumi on koottu niin valtavalla nerokkuudella, etten voi ohittaa sitä pelkkänä kylmänä tosiasiana." P.C. W. Davies

”Mitä enemmän fyysikot ovat saaneet tietoa maailmankaikkeudesta, sitä enemmän se näyttää luodulta.” Patrick Glynn

"Luonnonvakioiden hienosäätö on vahvin todiste Jumalan olemassaolossa tieteellisen tutkimuksen alueelta." Robert Jastrow, NASAn Goddard Institute for Space Studies johtaja

 

Lähteet:
> William Craig, The teleological argument and the anthorpic principle

William Craig, Probability of Fine-Tuning 

> Darwin, Mind and Meaning. Alvin Plantinga
> The Evidence for Christianity. William Lane Craig 
> Does God exist. The Craig-Flew debate
Uskon perusteet, Stefan Gustafsson, s. 48< Takaisin

bottom of page