top of page
Miten voin perustella uskon Jumalaan mahdollisimman lyhyesti, mutta silti pätevästi?

Näin:

"Jumalan olemassaolo on välttämätöntä, koska tiettyjen asioiden olemassaolo ei olisi mahdollista ilman Jumalaa."

Saman asian voi sanoa vielä lyhyemmin filosofian terminologiaa käyttäen: Jumalan olemassaolo on metafyysisesti välttämätöntä. 

Se tarkoittaa tätä:

Maailmankaikkeus, joka on pelkästään aineellinen, ei voisi olla oma alkusyynsä eikä siihen voisi sisältyä tietoisuutta, informaatiota eikä loogisia ja moraalisia totuuksia.

  • Se, että on ylipäätänsä olemassa mitään, edellyttää alkusyytä, joka on riippumaton olemassa olevasta maailmankaikkeudesta.

   

  • Se, että luonnossa on informaatiota, edellyttää älykästä informaation lähdettä.

  • Se, että ihmisillä on persoonallinen tietoisuus, edellyttää sitä, että on olemassa aineeton todellisuus ja lähde, josta tällainen tietoisuus voi olla peräisin.

  • Loogiset ja matemaattiset totuudet ovat aineettomia ja edellyttävät loogista mieltä, johon ne perustuvat.

  • Moraaliset totuudet, jotka samoin ovat aineesta riippumattomia, edellyttävät sitä, että on olemassa ehdoton, yleispätevä hyvän mittapuu, ja tämä mittapuu voi perustua vain muuttumattomaan, persoonalliseen, moraalisesti täydelliseen mieleen, jollainen voi olla vain Jumalalla.

Se, onko Jumala olemassa,

on filosofinen, ei uskonnollinen kysymys.

Moni ei-uskonnollinen ei halua tutkia tätä kysymystä, koska ajattelee sen kuuluvan uskonnon alueelle.

Lisätietoa yllämainituista asioista:

-Argumentit Jumalan puolesta

-Usko Jumalaan - kysymyksiä ja vastauksia 

bottom of page