top of page
Mikä on kristinuskon ja tieteen suhde - lyhyesti sanottuna?

Jumala ei ole uskonnollinen vaihtoehto tieteellisille selityksille tai selitys aukoille, joita tiede ei vielä ole onnistunut selvittämään. 

 

Jumalan olemassaolo on kaiken tieteellisen ja muun selityksen perusta. 

 

Jumala on perusta ja selitys järjelliselle ajattelulle ja maailmankaikkeuden järjestykselle. Tätä järjestystä voimme tutkia tieteellisesti ja arvioida loogisesti. 

Kristinuskon maailmankuva antaa siis perustan tieteelliselle tutkimukselle. Siksi kristinusko on kautta historian edistänyt tieteellistä tutkimusta.

bottom of page