top of page
Onko Raamattu sanatarkasti totta?

Kyllä ja ei.

KYLLÄ:

Raamatun jokaisen sanan välittämä merkitys on totta lause- ja asiayhteydessään ja oman kirjallisuudenlajinsa puitteissa, niin että se, mitä Raamatun teksti opettaa, ilmaisee totuuden.

EI:

Raamattua ei voi ymmärtää sanatarkasti silloin, kun käytettyyn kirjallisuuslajiin tyypillisesti kuuluu kuvakielisiä, yleistäviä tai tiivistäviä ilmaisuja.

 

Ilmaisua ei voi ymmärtää sanatarkasti esimerkiksi silloin,

  • Kun käytetään normaalia yleiskielistä kielikuvaa: liioittelu, metaforat, vertaukset. Jeesus sanoi "Minä olen ovi." On selvää, ettei hän tarkoittanut tavallista, saranoilla kääntyvää ovea, vaan kyseessä on kielikuva. Vastaavasti esim. urheilu-uutisessa voidaan sanoa ”Leijonat murskasivat Kolme kruunua”, vaikka jäällä ei ollut leijonia eikä kruunuja. Kenenkään mieleen ei tule tulkita tällaista ilmaisua kirjaimellisesti. 

  • Kun on kysymys runoudesta, esim. laulujen sanoista (esim. ”sydämeni särkyy”)

  • Kun on kysymys sananlaskuista, jotka ilmaisevat nasevasti periaatteita ja yleistettyjä havaintoja, jotka on havaittu useimmiten paikkansapitäviksi ja hyödyllisiksi, esim. "ylpeys käy lankeemuksen edellä". Näin on havaittu tapahtuvan usein, ja siksi on syytä varoa ylpeyttä. Sananlaskussa ilmaistu periaate ei kuitenkaan toimi kuin luonnonlaki. Eli jos kaikki maailman ylpeät ihmiset eivät sorrukaan elämäntyylinsä seurauksena, se ei tarkoita, että Raamatussa sanottu asia olisi ollut totuudenvastainen tai virheellinen. Raamatun sananlaskut kuuluvat samaan kirjallisuudenlajiin kuin muutkin sananlaskut ja niiden kieli tulkitaan samalla periaatteella.

  • Kun on kysymys poleemisista lausahduksista (joissakin kirjeissä ja puheissa.”Kunpa aivan silpoisivat itsensä”).

  • Kun on kysymys yleistyksistä ja likiarvoista (esim. luetteloissa tai muissa yhteyksissä, joissa ilmaistaan lukumäärät kyseiseen tilanteeseen soveltuvalla tarkkuudella.)

  • Kun on kysymys tiivistelmistä (esim. koosteet puheen pääkohdista, tiivistetyt sukuluettelot, historiallisten dokumenttien tiivistetyt lainaukset).
    Evankeliumit sisältävät totuudenmukaisia tiivistelmiä Jeesuksen opetuksista ja opetustilanteista. Niitä ei kuitenkaan voi verrata sanatarkkaan transkriptioon oikeudenkäynnistä tai poliisikuulustelupöytäkirjaan. Tiivistelmien tekstityyppi on jo lähtökohtaisesti erilainen, ja siksi kaksi eri kirjoittaa voi tiivistää saman puheen hieman eri tavalla. Kummankaan esitys ei ole sanatarkka toisinto puheesta.

Lue lisää: Raamattu - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page