top of page
"Uudesta testamentista on 400000 eri tekstiversiota!" Onko tämä usein kuultu väite totta,  tai mitä se tarkoittaa?

Tunnettu agnostikko ja historioitsija Bart Ehrmann on sanonut, että Uudesta testamentista on erilaisia tekstivariantteja enemmän kuin siinä on sanoja ja että koko "alkuperäisen" tekstin käsite on kyseenalainen. Usein voi kuulla luvun 400 000, kun puhutaan Uuden testamentin eri "tekstiversioista". 

Daniel Wallace, joka on yksi johtavista Uuden testamentin kreikan ja käsikirjoitusten tuntijoista, toteaa, että kun lasketaan yhteen vähäpätöisimmätkin keskinäiset eroavuudet, joita löytyy niistä yli 20000 käsikirjoituksesta, jotka on käytettävissä, varianttien lukumäärä on huomattavasti suurempikin kuin tuo 400000! Mutta valtaosa näitä eroavaisuuksista on käytännössä merkityksetön tekstin sisällön kannalta. 

Craig Blomberg, joka samoin on tunnettu Uuden testamentin tutkija, toteaa tästä 400 000 variantin määrästä: 

“On surullista nähdä, kuinka monet uskovat ja ei-uskovat, saadessaan kuulla tällaista luvuista, hyväksyvät ne sellaisinaan kyselemättä enempää. Skeptikko nojaa tuolissaan taaksepäin omahyväisen tyytyväisenä, kun taas uskovat ovat kauhuissaan ja miettivät, pitäisikö heidän hylätä uskonsa. Onko koulutuksen ja analyyttisen ajattelun taso tänä päivänä todellakin näin alhainen?” (2014, 2, 13)


Blomberg toteaa edelleen:

"Ylivoimaisesti suurin osa näistä tekstivarianteista on täysin mielenkiinnoton muille kuin alan tutkijoille. Lähes kaikki, jotka ovat käyttäneet aikaa perehtyäkseen näihin teksteihin, ovat päinvastoin ihmeissään siitä, kuinka vähän eroavaisuudet vaikuttavat tekstien merkitykseen."

Näitä pieniä eroja on paljon ja niiden lukumäärä nousee satoihin tuhansiin juuri siitä syystä, että kopioita on niin paljon - ja kopioiden valtava määrä on nimenomaan hyvä asia, sillä niiden perusteella voidaan tarkasti määritellä alkuteksti.

 

Uuden testamentin käsikirjoituskopioiden lisäksi on käytettävissä satoja tuhansia Uuden testamentin sitaatteja kirkkoisien kirjoituksista ensimmäiseltä ja toiselta vuosisadalta. Suuri osa Uudesta testamentista voidaan koota näistä sitaateista.

 

Varhaisin käsikirjoitus (Markuksen evankeliumista) on ensimmäiseltä vuosisadalta, ja se osaltaan vahvistaa sen, että oikea tekstiasu on säilynyt.

Lue lisää: 

Daniel Wallacen sivut 

Craig L. Blomberg, Can We Still Believe the Bible? (2014)

bottom of page