top of page
Miten voi selittää Raamatun sisällön ja tarkoituksen lyhyesti mutta kuitenkin riittävän kattavasti?

Raamattu selittää, mistä maailmankaikkeus on tullut, mikä ihminen on ja miksi on ihminen, mikä on elämän tarkoitus. Raamattu selittää myös hyvän ja pahan olemassaolon ja syyn ihmiskunnan ongelmiin. 

Raamattu kertoo, miten Jumala on ilmaissut itsensä ihmiskunnalle Jeesuksen persoonassa, miten Jeesus on sovittanut ihmisten syyllisyyden ja miten hänen kauttaan ihminen voi löytää yhteyden Jumalaan ja saada iankaikkisen elämän.

Raamattu kertoo historiasta tietoja, jotka ovat olennaisia Jumalan suunnitelman ymmärtämiseksi ja Jeesuksen ja hänen työnsä ymmärtämiseksi. 

 

Historian aikana Jumala on omasta aloitteestaan ja armostaan (ilman ihmisen ansioita) tehnyt erilaisia liittoja ihmisten kanssa, että he voisivat elää hänen yhteydessään ja saada syntinsä anteeksi. Raamatun jako Vanhaan ja Uuteen testamenttiin liittyy näihin liittoihin. (Sana "testamentti" tarkoittaa tässä yhteydessä liittoa).

Vanhan Testamentin kirjat on kirjoitettu noin aikavälillä 1400-400 eKr. ja kattaa ajan ennen Jeesusta.

Vanha testamentti kertoo ennen kaikkea liitosta, jonka Jumala teki Mooseksen lain välityksellä Israelin kansan kanssa, sekä vaiheista, jotka johtivat lopulliseen uuteen liittoon, joka koski kaikkia ihmisiä. 

Vanha testamentti kertoo maailmasta, historiasta ja aiemmin eläneiden ihmisten elämästä ne asiat, mitkä kaikkien ihmisten kaikkina aikoina on tarpeellista tietää, että ymmärtäisimme maailmankaikkeuden, luonnon ja ihmisen alkuperän, ihmiskunnan ongelman (synnin ja eron Jumalasta), Jumalan suunnitelman sen ratkaisemiseksi ja Jeesuksen merkityksen.

Uuden testamentin kirjoitukset ovat syntyneet noin vuosina 44-96 ja kertovat Jeesuksesta ja tapahtumista muutama vuosikymmenestä hänen jälkeensä. 

Uudessa testamentissa on ilmoitettu Jumalan suunnitelma kokonaisuudessaan. Siinä kerrotaan uudesta liitosta, jonka Jumala teki ihmisten kanssa Jeesuksen (ihmiseksi syntyneen Jumalan toisen persoonan) kautta: Uskomalla (turvautumalla) Jeesuksen sovitustyöhön ihmiset saavat syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän, ja Pyhä Henki uudistaa heidät sisäisesti Jumalan lapsiksi elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Lue lisää: Raamattu - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page