top of page

Kristinusko joutuu selittämään vain pahan - ja pystyy selittämään sen.

Ateismi joutuu selittämään sekä hyvän että pahan - eikä pysty selittämään kumpaakaan.

 

Ateismille pahan olemassaolo ja jonkin tiedostaminen pahaksi onkin ylitsepääsemätön ongelma. Ilman Jumalaan perustuvaa hyvän mittapuuta on mahdotonta tunnistaa pahaa ja selittää, miksi se on pahaa eikä hyvää. 

Tunnettu kristitty filosofi C.S. Lewis, entinen ateisti, on sanonut näin hyvän ja pahan tunnistamisesta:

“Minun argumenttini Jumalaa vastaan [kun olin ateisti] oli se, että maailman näytti olevan niin julma ja epäoikeudenmukainen. Mutta mistä olin saanut tämän ajatuksen oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta? Ei voi sanoa viivaa vinoksi, jos ei ole käsitystä siitä, millainen on suora viiva. Mihin vertasin maailmaa, kun sanoin sitä epäoikeudenmukaiseksi”

 

Moraalia ei voi perustella tieteellä, koska luonnollisesta,
aineellisesta maailmasta ei voi johtaa aineettomia arvoja. 

Havaittavaa todellisuutta tutkiva tiede voin vain kertoa, mitä luonnollisessa maailmassa on olemassa, mutta se ei voi määrätä, miten meidän pitäisi käyttäytyä ja elää, että olisimme "hyviä ihmisiä". 

Naturalistisen ateismin mukaan on olemassa vain aineellinen luonto. Aineellisessa luonnossa taas ei voi olla mitään arvoja - ei ole "hyvää ja oikeaa" tai "pahaa ja väärää" puuta, lintua tai kiveä. 

Ilman Jumalaa maailmankaikkeudella ja ihmisellä ei ole mitään tarkoitusta - kuten ateistit itse toteavatkin. Silloin ei myöskään voi olla normia ja arviointiperustetta sille, miten asioiden pitäisi olla ja miten pitäisi elää. 

Ateismin johdonmukainen seuraus olisikin nihilismi: kaikkien moraalisten periaatteiden hylkääminen ja elämän toteaminen mielettömäksi. Jos ei ole Jumalaa eikä häneen perustuvaa hyvää, koko maailma on vailla arvoja ja tarkoitusta. Mikään pahaksi kokemamme teko ei olisikaan todellisuudessa "paha", koska "hyvää" ja "pahaa" ei ole olemassa. 

Todellisuudessa kukaan ei voi elää ilman moraalisia käsityksiä.

Tämän vuoksi pahuuden ongelma on ateismille huomattavasti vaikeampi kysymys kuin kristinuskolle, eikä se pysty vastaamaan siihen. Vain kristinuskolla on vastaus.

Lue lisää:  Pahan ongelma - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page