top of page
Mitä on paha? Loiko Jumala pahan?


Pahaa ei voi olla olemassa itsessään. Paha on hyvän vastakohta, ja se voi olla olemassa vain hyvän ohella, poikkeamana hyvästä. 

 

Paha on hyvän puutetta, oikean asenteen ja mielenlaadun puutetta.

Jumala ei luonut pahaa, vaan Hän loi olentoja, joilla on vapaa tahto eli voivat totella Jumalaa tai eivät.

 

Paha on vapaan tahdon valitettava, väistämätön sivutuote. 

Ilman vapaata tahtoa emme olisi moraalisia olentoja, olisimme vain eläimiä tai robotteja.

"Jos on Jumala, miksi hän sallii pahan?"

Jumala halusi antaa ihmiselle vapaan tahdon, koska se mahdollistaa aidot moraaliset valinnat ja aidon rakastaminen. Paha on seurausta siitä, että luodut olennot tekevät vapaasta tahdostaan vääriä valintoja.

 

Vapaa tahto on moraalisesti niin arvokas ja niin välttämätön näiden luotujen olentojen olemukselle ja Jumalan suunnitelmalle, että Hänellä oli moraalisesti pätevä syy sille, että tämä vapaus tuottaisi tiettynä maailmankaikkeuden aikakautena myös pahaa.

Ateistit käyttävät argumenttina, että on mahdotonta tai epätodennäköistä, että jos on olemassa Jumala, hän sallisi näin paljon pahaa. Mutta jotta tätä voisi käyttää argumenttina Jumalaa vastaan, olisi pystyttävä todistamaan, ettei Jumalalla ole moraalisesti riittävän painavaa syytä sallia paha.

Kukaan ateisti ei ole koskaan pystynyt osoittamaan, ettei moraalisesti riittävää syytä voi olla. Emme mitenkään voi tietää kaikkien asioiden ja tapahtumien yhteyksiä ja seurausvaikutuksia. Tämä argumentti vetoaakin ennen kaikkea tunteisiin.

Miksi Jumala sallii pahan joidenkin syyttömienkin ihmisten kohdalla?

Osa pahasta, jonka koemme, johtuu fyysisestä olemassaolosta ja luonnonlaeista. Olemme aineellisia, katoavaisia ja elämme maailmassa, jossa on synnin seurauksena sairautta ja monenlaisia vaaroja. 

 

Luonnonlait koskevat kaikkia ihmisiä, ja kaikki voivat joutua kärsimään pahojen tekojen vuoksi, joita toiset ihmiset tekevät vapaasta tahdostaan.

Jos Jumala olisi säätänyt, ettei syytön voi kärsiä pahaa toisten ihmisten vapaan tahdon seurauksena, Jeesusta ei olisi voitu ristiinnaulita eikä pelastus olisi ollut mahdollista ihmiskunnalle.

Jos Jumala olisi säätänyt,
että syytön ei voi kärsiä pahaa
toisten ihmisten
vapaan tahdon seurauksena,
Jeesusta, joka oli syytön,
ei olisi voitu ristiinnaulita

eikä pelastus olisi ollut

mahdollista ihmiskunnalle.

Lue lisää: Pahan ongelma - kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page