top of page
"Miksi Jeesuksen jumaluus 
on niin tärkeä asia kristinuskossa?"

 

Koko kristinuskon perusajatus on "Jeesus on Herra".

 

Jeesus on  ihmiseksi syntynyt Jumala (yksi Jumalan kolmesta persoonasta). Jos hän olisi ollut pelkkä hyvä ihminen, hänen ristinkuolemansa ei pystyisi sovittamaan syntejä.

Jeesuksen ristinkuolema oli pätevä ihmiskunnan syntien sovitukseksi juuri siksi, että hän oli sekä Jumala että ihminen. 

Vain Jumala itse pystyy avaamaan ihmisille pääsyn Jumalan luo.

Jeesus oli ihmisenä synnitön.

Siksi hänellä ei itsellään ollut rikkomuksia,

joista olisi pitänyt kärsiä

henkilökohtainen rangaistus.

Koska Jeesus oli myös Jumala,

hän saattoi iankaikkisen,

moraalisesti täydellisen Luojan ominaisuudessa

kärsiä luotujensa puolesta rangaistuksen

tavalla, joka oli ainutkertainen, 
täydellinen, 
kaikenkattava ja 

Hänelle itselleen kelpaava. 

Rangaistuksen kärsijä ei ollut rajallinen ja vajavainen ihminen, vaan ääretön ja täydellinen Jumala. 

 

Jumala, elämän antaja ja ylläpitäjä, jolla on elämä itsessään ja joka ei itseolevana henkiolentona voi kuolla, tuli ihmiseksi ruumiilliseen muotoon, niin että hän saattoi kärsiä kuolemanrangaistuksen luomiensa ihmisten puolesta!

Jeesuksessa, ihmiseksi syntyneessä Jumalassa, Jumala ja ihmiskunta pääsivät jälleen yhteen - ne kaksi osapuolta, jotka olivat ihmisen syntiinlankeemukseen vuoksi joutuneet erilleen. Jeesus edusti samalla kertaa sekä ihmiskuntaa että Jumalaa.

Jumala, joka itse oli moraalilain säätäjä ja ihmiskunnan tuomari, asettui syyllisen asemaan ja kärsi syntien rangaistuksen, kuoleman. Jumala "sovitti maailman itsensä kanssa", kuten Paavali sanoo (2 Kor. 5:19, Kol. 1:19-22.)

 

Sovitus oli pätevä - ja siksi Jeesus nousi kuolleista.

Lue lisää: Jeesus - Kysymyksiä ja vastauksia

bottom of page