top of page
Miksi minun, nykyajassa elävän ihmisen, pitäisi uskoa Jeesukseen? Mitä merkitystä hänellä voisi olla minun elämässäni?

Paras ja aukoton selitys kaikelle sille tiedolle, mitä meillä on Jeesuksesta, on se, että hän todella on se, joka hän sanoi olevansa, ja että se, mitä Raamattu hänestä opettaa, on totta: Hän on ihmiseksi syntynyt Jumala - kolminaisen Jumalan yksi persoona - ja hän on ainoa välittäjä ihmiskunnan ja Jumalan välillä. 

1. Jos ja kun Jeesus on se, joka hän sanoi olevansa, minun suhtautumiseni häneen on ratkaisevan tärkeää iankaikkisen kohtaloni kannalta.

Vain Jeesus voi antaa syntini anteeksi ja auttaa minua välttämään niiden rangaistus. Oman sielun joutuminen ikuisesti eroon Jumalasta, hyvyyden ja toivon lähteestä, on suurin koettavissa oleva henkilökohtainen menetys.

2. Jeesus on persoona, jonka henkilökohtainen tunteminen tuo elämään uuden ulottuvuuden: yhteyden ikuiseen, muuttumattomaan rakkauteen, hyvyyteen, totuuteen ja viisauteen, jollaista ei löydy mistään inhimillisestä lähteestä.

Ilman yhteyttä Jumalaan ihminen ei koskaan saa kokea, mitä on hengellisesti ehyt, Jumalan tarkoituksen mukainen ihmisyys. 

3. Jeesus on luvannut seuraajilleen yltäkylläisen elämän - eli mielekkään, tarkoituksellisen, eheän ja siunauksellisen elämän Jumalan yhteydessä ja johdatuksessa.

Tämä ei tarkoita, että elämä olisi helppoa. Vaikka Jeesuksen seuraaminen toisi mukanaan vaikeuksia siinä ympäristössä, jossa uskova elää, hänen itsensä mukanaolo seuraajiensa elämässä on tärkeämpää ja arvokkaampaa kuin se, mitä he menettävät.

Lue lisää: "Jeesus - kysymyksiä ja vastauksia"

bottom of page